Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Pola Nadziei w Starym Sączu

Pola Nadziei w Starym Sączu

Treść

W dniu 23 kwietnia 2023 w Starym Sączu oraz całej Sądecczyźnie prowadzona była akcja Pola Nadziei. Wolontariusze Liceum Ogólnokształcącego  Zespołu Szkół oraz harcerze ZHP 5NDH SOKOŁY przy SP1 kwestowali przed kościołami. Każdy, kto ofiarował datek na rzecz Sądeckiego Hospicjum w podziękowaniu otrzymał żonkila.

Program Pola Nadziei został stworzony przez Organizację Marie Curie Cancer Care. W 1997 roku MCCC przekazała ideowe założenie i zasady organizacji akcji Pola Nadziei Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Od tego czasu żonkilowe Pola Nadziei kwitną rokrocznie w Krakowie, a od 2003 roku również w innych miastach Polskich – dla chorych w tamtejszych hospicjach. Pierwsza akcja w Nowym Sączu została przeprowadzona w 2004 roku.

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie jest koordynatorem ogólnopolskiej edycji akcji. W pierwszych ogólnopolskich Polach Nadziei wzięło udział 7 hospicjów, obecnie każdego roku do programu zgłasza się około 40 hospicjów. Każde z nich realizuje program w mieście w którym działa, według własnej koncepcji z zachowaniem zasad i trzech równoważnych celów, którymi jest:

  1. szerzenie idei hospicyjnej
  2. pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla terminalnie chorych
  3. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy

Sądeckie Hospicjum działa przy ul. Nawojowskiej od 2012. Zbudowano je i wyposażono dzięki darczyńcom oraz środkom unijnym na działce przekazanej nieodpłatnie przez Miasto. W hospicjum świadczona jest bezpłatna opieka medyczna, pielęgnacyjna, duchowa, psychologiczna, fizjoterapeutyczna. Obecnie pod całodobową opieką Sądeckiego Hospicjum przebywają 64 osoby. Koszty funkcjonowania placówki pokrywane są m.in z podatkowego odpisu, zbiórki Pola Nadziei oraz akcji Ziarnko Gorczycy. W zeszłym roku do puszek w trakcie zbiórki Pola Nadziei wrzucono ponad 85 tys. zł i dodatkowo 8 tys. zł w sądeckich szkołach.

1196267