Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Liga Ochrony Przyrody w SP1

Liga Ochrony Przyrody w SP1

Treść

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające w SP nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu

 

Opiekun koła: mgr Anna Rybińska


 

Celem działalności Koła jest:

 • poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów,
 • zdobycie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, prowadzenie obserwacji i hodowli szkolnych
 • kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą,
 • umiejętność obserwacji własnego środowiska i zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka,
 • aktywizowanie do praktycznych działań na rzecz środowiska,
 • przestrzeganie i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu,


 

Działania Koła:

 • przeprowadzanie audycji radiowych,
 • wykonywanie gazetek ściennych o tematyce przyrodniczej,
 • redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej ,,EKO ŚWIAT”
 • udział w konkursach wiedzowych i artystycznych,
 • zbiórka surowców wtórnych(baterii i makulatury)
 • wycieczki i zajęcia w terenie,
 • spotkania z działaczami ochrony przyrody,
 • prelekcje i pogadanki przyrodnicze,
 • udział w akcjach i uroczystościach o charakterze ekologicznym,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami
956274