Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Wykazy podręczników

Treść

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

  • Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I – VIII  zapewnia szkoła . Rodzice uczniów klas 1 – 8 zapewniają podręczniki  do religii ( w klasach 4-8 również ćwiczenia do religii).

Klasy I

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

I

Edukacja wczesnoszkolna

,,Szkolni przyjaciele” Podręcznik, cz. 1,2,3,4; E. Schumacher. I. Zarzycka, K. Preibisz- Wala

WSiP

813/1/2017

karty ćwiczeń

,,Szkolni przyjaciele” Matematyka. Podręcznik, Cz. 1,2; prof. dr hab. J. Hanisz

813/2/2017

J. angielski

“Bugs Team 1” Podręcznik, Carol Read, Ana Soberón

Macmillan

811/1/2017

zeszyt  ćwiczeń

Religia

„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” Podręcznik Red. ks. P. Goliszek

Gaudium

AZ-11-01/10-LU-1/12

 

 

Klasy II

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

II

Edukacja wczesnoszkolna

,,Szkolni przyjaciele” Podręcznik, cz. 1,2,3,4; E. Schumacher. I. Zarzycka, K. Preibisz- Wala

WSiP

813/3-2018

karty ćwiczeń

,,Szkolni przyjaciele” Matematyka. Podręcznik, Cz. 1,2; prof. dr hab. J. Hanisz

813/4/2018

J. angielski

“Bugs Team 2” Podręcznik, Carol Read, Ana Soberón

Macmillan

811/2/2018

zeszyt  ćwiczeń

Religia

„Kochamy Pana Jezusa”Podręcznik;  Red. ks. P. Goliszek

Gaudium

AZ-12-01/10-LU-3/13

 

 

Klasy III

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

III

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza Szkoła” cz. 1,2,3,4; M. Lorek, M. Zatorska

MEN

 

karty ćwiczeń

,,Nasza szkoła. Matematyka” cz. 1,2,3,4; A. Ludwa, M. Lorek

 

J. angielski

“New English Adventure 3” Podręcznik; Tessa Lachowski, Anne Worrall

Pearson

680/3/2015

zeszyt  ćwiczeń

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa" Podręcznik; Red. P. Goliszek

Gaudium

AZ-13-01/10-LU-4/14

 


Klasy IV

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

IV

Język polski

„Nowe Słowa na start!”  Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

907/1/2017

zeszyt ćwiczeń

J. angielski

„Brainy 1” - Podręcznik do języka angielskiego do klasy czwartej szkoły podstawowej– Nick Beare

Macmillan

831/1/2017

zeszyt  ćwiczeń

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

877/1/2017

zeszyt  ćwiczeń

Matematyka

„Matematyka z plusem”  Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

 780/1/2017

zeszyt ćwiczeń

Przyroda

,,Tajemnice przyrody” Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

 

 

Nowa Era

863/2017

zeszyt ćwiczeń

Muzyka

„Lekcja myzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era


852/1/2017

 

Pieśnik - St. Dąbrowski

 

15.04.2006 r.

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

 

Technika

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010/2014

 

Informatyka

„Teraz bajty” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Grażyna Koba

MIGRA

806/1/2017

 

Religia

„Jestem chrześcijaninem";  red. ks. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-21-01/10-LU-1/12  

podręcznik i ćwiczenia

 

KLasy 5

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

V

Język polski

„Nowe Słowa na start!”  Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

907/2/2018

zeszyt ćwiczeń

J. angielski

„Brainy 1” - Podręcznik do języka angielskiego do klasy czwartej szkoły podstawowej– Nick Beare

Macmillan

831/2/2018

zeszyt  ćwiczeń

Historia

„Wczoraj i dziś”. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej; Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2018

zeszyt  ćwiczeń

Matematyka

„Matematyka z plusem” Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej; Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

773/2/2016

zeszyt ćwiczeń

Biologia

,,Puls życia” Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej; Maria Sęktas, Joanna Stawarz

 

 

Nowa Era

844/1/2018

zeszyt ćwiczeń

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej; Roman Malarz, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Feliks Szlajfer

Nowa Era

906/1/2018

zeszyt  ćwiczeń

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej; Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era


852/2/2018

 

Pieśnik - St. Dąbrowski

 

15.04.2006 r.

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej; Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era


903/2/2018

 

 

Technika

Jak to działa?  - Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej; Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

 

Informatyka

„Teraz bajty” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Grażyna Koba

MIGRA

 

 

Religia

„Wierzę w Boga”,  red. ks. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-22-01/10-LU-2/13  

podręcznik i ćwiczenia

 

Klasy 6

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

VI

Język polski

„Słowa na start!” - Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej – M. Derlukiewicz

Nowa Era

338/5/2014/2016

zeszyt ćwiczeń

„Słowa na start!” - Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej cz. 1 i 2 - Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

338/6/2014/2016

J. angielski

“Evolution plus 3” - Podręcznik – Nick Beare

Macmillan

675/ 3/2014

zeszyt  ćwiczeń

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś”. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej; Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014

zeszyt  ćwiczeń

Matematyka

„Matematyka z plusem” Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej; Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

773/3/2016

zeszyt ćwiczeń

Przyroda

,,Na tropach przyrody” Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej; Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

 

 

Nowa Era

554/3/2014

zeszyt ćwiczeń

Muzyka

„Lekcja myzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej; Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era


589/3/2014/2015

 

Pieśnik - St. Dąbrowski

 

15.04.2006 r.

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej; Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/2011

 

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?”  - podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej; Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

podręcznik na 3 lata

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej, klasy 4-6; Grażyna Koba

MIGRA

373/2011

zapewnia szkoła

Religia

„Wierzę w Kościół”,  red. ks. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

podręcznik i ćwiczenia

 

Klasy VII

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

VII

Język polski

„Nowe Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/4/2017

zeszyt ćwiczeń

J. angielski

“English Class Poland 7” Podręcznik; Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz

Pearson

 

840/4/2017

zeszyt  ćwiczeń

J. niemiecki

“Das ist Deutsch! KOMPAKT” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Jolanta Kamińska

Nowa Era

 

814/1/2017

 

zeszyt  ćwiczeń

Historia

„Wczoraj i dziś” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

zeszyt  ćwiczeń

Matematyka

„Matematyka z plusem” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Małgorzata Dobrowolska

GWO

780/4/2017

zeszyt ćwiczeń

Biologia

,,Puls życia” Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Małgorzata Jefimow

 

 

Nowa Era

844/4/2017

zeszyt ćwiczeń

Chemia

„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

zeszyt  ćwiczeń

Fizyka

„Spotkania z fizyka” Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

zeszyt  ćwiczeń

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

zeszyt  ćwiczeń

Muzyka

„Lekcja myzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era


852/4/2017

 

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

 

Informatyka

„Teraz bajty” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Grażyna Koba

MIGRA

806/4/2017

 

Religia

„Spotykam Twoje Słowo”; Red. Ks. P. Mąkosa

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12  

podręcznik i ćwiczenia


Klasy VIII

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

VIII

Język polski

„Nowe Słowa na start!” Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

907/5/2018

zeszyt ćwiczeń

J. angielski

“Repetytorium ósmoklasisty” Podręcznik; Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen

Pearson

 

926/2018

zeszyt  ćwiczeń

J. niemiecki

“Das ist Deutsch! KOMPAKT” Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Jolanta Kamińska

Nowa Era

 

814/2/2018

 

zeszyt  ćwiczeń

Historia

„Wczoraj i dziś” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

zeszyt  ćwiczeń

Matematyka

„Matematyka z plusem” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Małgorzata Dobrowolska

GWO

780/5/2018

zeszyt ćwiczeń

Biologia

,,Puls życia” Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

 

 

Nowa Era

844/3/2018

zeszyt ćwiczeń

Chemia

„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/2/2018

zeszyt  ćwiczeń

Fizyka

„Spotkania z fizyką” Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

zeszyt  ćwiczeń

Geografia

„Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/4/2018

zeszyt  ćwiczeń

Informatyka

„Teraz bajty” Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Grażyna Koba

MIGRA

806/5/2018

 

Religia

„Z Tobą idę przez życie”; Red. Ks. P. Mąkosa

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13  

podręcznik i ćwiczenia

 

 

 

 


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016/2017

  • Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I, II, III, IV i V zapewnia szkoła . Rodzice zakupują podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy szóstej.

  • Rodzice uczniów klas 1 – 6 zapewniają podręczniki do religii ( w klasach 4-6 również ćwiczenia do religii).

 

Klasa 1 Tytuł podręcznika: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa ,wyd. Gaudium,

red. ks. Piotr Goliszek , Nr dopuszczenia: AZ-11-01/10-LU-1/12

 

Klasa 2 Tytuł podręcznika: Kochamy Pana Jezusa ,wyd. Gaudium,

red. ks. Piotr Goliszek , Nr dopuszczenia: AZ-12-01/10-LU-313

 

 

Klasa 3 Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa, wyd. Gaudium,

red. ks. Piotr Goliszek, Nr dopuszczenia: AZ-13-01/10 - LU-4/14

 

 

Klasa 4 Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem, wyd.Gaudium,

red. ks. Waldemar Janiga, NR dopuszczenia: AZ-21-01/10-LU-1/12

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa 5 Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga, wyd.Gaudium,

red. ks. Waldemar Janiga, NR dopuszczenia: AZ-22-01/10-LU-2/13

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa 6 Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, wyd.Gaudium,

red. ks. Waldemar Janiga, NR dopuszczenia: AZ-23-01/10-LU-2/14

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wykaz podręczników do klasy szóstej w roku szkolnym 2016/2017


 

Klasa

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer dopuszczenia

Uwagi

(zeszyty ćw., zb. zadań itp.)

VI

Język polski

Słowa na start!” - Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 6 – M. Derlukiewicz

NOWA ERA

338/5/2014

 

Słowa na start!” - Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 6 cz. 1 i 2 - Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

338/6/2014

J. angielski

Evolution plus 3 - podręcznik – Nick Beare

Macmillan

675/ 3/2014

zeszyt ćwiczeń

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś”. Historia i społeczeństwo. Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej; Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014

zeszyt ćwiczeń

Matematyka

Ciekawi świata” Matematyka 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej.(część I i II) - B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, A. Konstantynowicz, M. Pająk, G. Ukleja

OPERON

466/3/2014

 

Przyroda

,,Ciekawi świata” Przyroda 6.Podręcznik dla szkoły podstawowej; Małgorzata Augustowska, Elżbieta Bytniewska, Małgorzata Gajewska, Marzena Karwowska

 

 

OPERON

454/3/2014

podręcznik i ćwiczenia

Muzyka

Skarbczyk flecisty – St. Dąbrowski

 

1.09.2003 r.

 

Pieśnik - St. Dąbrowski

 

15.04.2006 r.

Plastyka

Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej; J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/2011

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? - podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej; Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2010

podręcznik na 3 lata

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej, klasy 4-6; Grażyna Koba

MIGRA

373/2011

zapewnia szkoła

Religia

Wierzę w Kościół, red. ks. Waldemar Janiga

Gaudium

AZ-23-01/10-LU-2/14

podręcznik i ćwiczenia

 

 

914986