Dzwonki

Dzwonki na lekcję i przerwy międzylekcyjne.

                        8:00 - 8:45
                        8:55 - 9:40
                        9:50 - 10:35
                      10:45 - 11:30  (od 11:30 przerwa obiadowa)
                      11:45 - 12:30  (od 12:30 przerwa obiadowa)
                      12:45 - 13:30
                      13:35 - 14:20
                      14:25 - 15:10