Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY "ZBIERAJĄC MAKULATURĘ OSZCZĘDZASZ NATURĘ"

Treść


1. Forma
Społeczna akcja Rady Rodziców będzie przeprowadzona w formie zbiórki makulatury od październik 2017 r. do maja 2018 r.
2. Cel akcji
Celem ogólnym akcji jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów oraz pozyskanie dodatkowych funduszy na dofinansowanie działalności szkolnej Rady Rodziców.
3. Charakterystyka
Organizatorem akcji jest Rada Rodziców przy współpracy ze szkolnym kołem LOP. Do udziału w akcji zostały zaproszone wszystkie klasy. Zbiórka makulatury prowadzona będzie na terenie szkoły. Uczniowie w wyznaczonych terminach przynoszą makulaturę do szkoły. Osobno należy zapakować: gazety, czasopisma, katalogi, foldery, książki, a osobno: karton, tekturę i opakowania tekturowe. Każdą paczkę należy zważyć i opisać symbolem klasy ( np: kl 1a-15 kg).
Miejsce zbiórki to budynek gospodarczy z tyłu szkoły, za parkingiem.
Informacje o ilości przywiezionej makulatury należy przekazywać do p. Anny Rybińskiej, najlepiej drogą mailową (przez dziennik elektroniczny).
Zbiórka odbywać się będzie w następujących terminach: 27 październik 2017 (piątek), 24 listopad 2017 (piątek), 26 styczeń 2018 (piątek) , 23 marzec 2018 (piątek) , 25 maj 2018 (piątek).
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 05.06.2018 r., a wręczenie nagrody zwycięzcy konkursu nastąpi oficjalnie na zakończenie roku szkolnego.
Klasyfikacja dotyczyć będzie poszczególnych klas - nie przewiduje się klasyfikacji indywidualnej.
Każda klasa otrzyma 30% z kwoty uzyskanej za zebraną przez jej uczniów makulaturę – reszta zostanie przeznaczona na działalność Rady Rodziców.
Klasa, która zbierze najwięcej makulatury otrzyma nagrodę niespodziankę w postaci dodatkowych 20% zebranej kwoty z makulatury.

666464