Przejdź do stopki

AMAZONKI W SP1

    wyświetleń: 393    autor: rnowacka
AMAZONKI W SP1

Źródło obrazu: Nazwa źródła informacji, autor itp.

W dniu 30 maja 2017 roku gośćmi starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera były reprezentujące Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi panie: Bożena Kiemystowicz – prezes i Małgorzata Karwala – sekretarz.

 

              W dniu 30 maja 2017 roku gośćmi starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera były reprezentujące Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi panie: Bożena Kiemystowicz – prezes i  Małgorzata Karwala – sekretarz. Przedstawicielkom organizacji EUROPA DONNA towarzyszyła pani Krystyna Kronenberger – prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek im. Heleny Włodarczyk.

              EUROPA DONNA – Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi jest niezależną organizacją non profit, którą tworzą zrzeszone grupy z całej Europy. Powstała w 1994 roku z inicjatywy włoskiego chirurga onkologa prof. Umberto Veronesi. EUROPA DONNA pracuje na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi. Dąży, by wszystkie kobiety miały zapewniony dostęp do edukacji, profilaktycznych badań mammograficznych, optymalnego sposobu leczenia oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej po chorobie nowotworowej.

              Spotkanie, zaplanowane dla przedstawicielek Grona Pedagogicznego oraz rodziców dzieci, zorganizowały nauczycielki starosądeckiej SP1, autorki Szkolnego Programu Profilaktyki „Zdrowie ma smak”: pani Renata Jasińska Nowacka i pani Jadwiga Postawa we współpracy z Dyrekcją szkoły: panią Elżbietą Bodziony i panią Barbarą Dyrek.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

 Podziel się

 Zdjęcia