Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Honorowy gość Tischneriady 2017 – PAN KAZIMIERZ TISCHNER

Honorowy gość Tischneriady 2017 –   PAN KAZIMIERZ TISCHNER

Treść

W dniu 27 maja 2017 roku gościem szkoły był brat Patrona „1” Pan Kazimierz Tischner:

- wielki orędownik krzewienia myśli brata – księdza profesora Józefa Tischnera,

- wieloletni (od założenia) prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera,

- współzałożyciel Rodziny Szkół Tischnerowskich (nieformalnie ojciec Rodziny Szkół),

- inicjator corocznych „Rekolekcji z Księdzem Tischnerem”, które odbywają się w Ludźmierzu w miesiącu marcu,

- współorganizator wielu przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży, tj. rajdy Szkół Tischnerowskich, konkursy wiedzowe, plastyczne, muzyczne, np. „Jak wyśpiewać mądrość” ( gdzie dzieci i młodzież śpiewają, malują, piszą, grają przedstawienia i są oceniani przez profesorów z krakowskich uczelni),

- współorganizator wielu akcji charytatywnych, których celem jest pomoc dzieciom i młodzieży ( do swoich pomysłów angażuje znakomitych artystów, np. Annę Dymną czy Jerzego Sthura, którzy wspierają te inicjatywy,

- orędownik pomocy dzieciom z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera,

- współorganizator corocznych Dni Tischnerowskich w Krakowie.

Honorowy gość szkoły w dniu 27 maja 2017 roku dołączył do zaszczytnego grona Starosądeckich Przyjaciół Dzieci.

 

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

956391