Strona główna
Projekty i programy
Przygoda z nauką w murach UJ

Uczniowie starosądeckiej SP1 gośćmi Biblioteki Jagiellońskiej

              Autorytet znanego „studentom” prof. dr. hab. Franciszka Ziejki - wykładowcy UJ, Jego Magnificencji Alma Mater Jagiellonica - w dniu 8 grudnia 2017 roku otworzył wychowankom Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu drzwi niedostępnej na co dzień dla dzieci Biblioteki Jagiellońskiej.

              Zgodę na pobyt starosądeczan w gmachu słynnej „Jagiellonki” wydał zaznajomiony z rektorem Ziejką dyrektor biblioteki prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk: przewodniczący Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej, przewodniczący Rady Fundacji Polskiej Biblioteki Internetowej, członek Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, Rady Naukowej Biblioteki PAU-PAN w Krakowie, Rady Konsultacyjnej Fundacji Muzeum Książąt Czartoryskich, naukowiec prowadzący badania w zakresie historii kultury XVI-XIX wieku.

              Pan prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, osobiście zaangażowany w organizację wycieczki wychowanków starosądeckiej  SP1, zezwolił na zaprezentowanie młodzieży szkolnej unikatowych dokumentów przechowywanych w zbiorach „Jagiellonki”.

              W niezwykle ważnym dla kultury polskiej miejscu gościła uczniów „1” pani dr Urszula Klata, która przedstawiła uczestnikom edukacyjnej wycieczki „Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego” rękopisy autora „Wesela” oraz Noblisty Henryka Sienkiewicza, w tym brulion z tekstem mowy noblowskiej twórcy „Quo vadis”.

              Wyjątkowym zaszczytem dla młodych starosądeczan była możliwość podziwiania bezcennego dokumentu przechowywanego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej  - pisma autorstwa Władysława Łokietka datowanego na rok 1307 regulującego przepisy prawa handlowego dotyczącego Sącza, z zachowaną oryginalną pieczęcią woskową. Unikatowy dokument, przechowywany w Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej, zaprezentowano specjalnie z myślą o starosądeckiej młodzieży.

              Uczniowie SP1 mieli również możliwość zwiedzenia Biblioteki Jagiellońskiej uhonorowanej w bieżącym roku medalem „Bibliotheca Magna Perennisque”.

              W gmachu słynnej „Jagiellonki”, jednej z największych bibliotek w Polsce, posiadającej status biblioteki narodowej, uczestnicy edukacyjnego projektu obejrzeli wystawę „Bibliotheca Magna …”. Prezentację promował wernisaż, którego inauguracja miała miejsce w dniu 1 grudnia 2017 roku. Ekspozycja, której tytuł nawiązuje do nazwy medalu, pozwoliła uczestnikom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” bliżej poznać historię Biblioteki Jagiellońskiej na przestrzeni dziejów, w tym m.in. w czasach II wojny światowej.

              W „Jagiellonce”, drugim domu” Jego Magnificencji, uczniowie starosądeckiej SP1 byli gośćmi prof. Franciszka Ziejki.

             Wizytę w Bibliotece Jagiellońskiej, której zbiory stanowią świadectwo dziedzictwa narodowego, zaplanowały koordynatorki edukacyjnego projektu: mgr Jadwiga Postawa oraz  mgr Renata Jasińska Nowacka.

J. Postawa

R.  Jasińska Nowacka