Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Uczniowie starosądeckiej SP1 gośćmi Biblioteki Jagiellońskiej

Uczniowie starosądeckiej SP1 gośćmi  Biblioteki Jagiellońskiej

Treść

              Autorytet znanego „studentom” prof. dr. hab. Franciszka Ziejki - wykładowcy UJ, Jego Magnificencji Alma Mater Jagiellonica - w dniu 8 grudnia 2017 roku otworzył wychowankom Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu drzwi niedostępnej na co dzień dla dzieci Biblioteki Jagiellońskiej.

              Zgodę na pobyt starosądeczan w gmachu słynnej „Jagiellonki” wydał zaznajomiony z rektorem Ziejką dyrektor biblioteki prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk: przewodniczący Rady Programowej Książnicy Cieszyńskiej, przewodniczący Rady Fundacji Polskiej Biblioteki Internetowej, członek Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, Rady Naukowej Biblioteki PAU-PAN w Krakowie, Rady Konsultacyjnej Fundacji Muzeum Książąt Czartoryskich, naukowiec prowadzący badania w zakresie historii kultury XVI-XIX wieku.

              Pan prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, osobiście zaangażowany w organizację wycieczki wychowanków starosądeckiej  SP1, zezwolił na zaprezentowanie młodzieży szkolnej unikatowych dokumentów przechowywanych w zbiorach „Jagiellonki”.

              W niezwykle ważnym dla kultury polskiej miejscu gościła uczniów „1” pani dr Urszula Klata, która przedstawiła uczestnikom edukacyjnej wycieczki „Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego” rękopisy autora „Wesela” oraz Noblisty Henryka Sienkiewicza, w tym brulion z tekstem mowy noblowskiej twórcy „Quo vadis”.

              Wyjątkowym zaszczytem dla młodych starosądeczan była możliwość podziwiania bezcennego dokumentu przechowywanego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej  - pisma autorstwa Władysława Łokietka datowanego na rok 1307 regulującego przepisy prawa handlowego dotyczącego Sącza, z zachowaną oryginalną pieczęcią woskową. Unikatowy dokument, przechowywany w Archiwum Biblioteki Jagiellońskiej, zaprezentowano specjalnie z myślą o starosądeckiej młodzieży.

              Uczniowie SP1 mieli również możliwość zwiedzenia Biblioteki Jagiellońskiej uhonorowanej w bieżącym roku medalem „Bibliotheca Magna Perennisque”.

              W gmachu słynnej „Jagiellonki”, jednej z największych bibliotek w Polsce, posiadającej status biblioteki narodowej, uczestnicy edukacyjnego projektu obejrzeli wystawę „Bibliotheca Magna …”. Prezentację promował wernisaż, którego inauguracja miała miejsce w dniu 1 grudnia 2017 roku. Ekspozycja, której tytuł nawiązuje do nazwy medalu, pozwoliła uczestnikom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” bliżej poznać historię Biblioteki Jagiellońskiej na przestrzeni dziejów, w tym m.in. w czasach II wojny światowej.

              W „Jagiellonce”, drugim domu” Jego Magnificencji, uczniowie starosądeckiej SP1 byli gośćmi prof. Franciszka Ziejki.

             Wizytę w Bibliotece Jagiellońskiej, której zbiory stanowią świadectwo dziedzictwa narodowego, zaplanowały koordynatorki edukacyjnego projektu: mgr Jadwiga Postawa oraz  mgr Renata Jasińska Nowacka.

J. Postawa

R.  Jasińska Nowacka

805389