Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Profesor UJ Franciszek Ziejka wykładowcą uczniów SP1

Profesor UJ Franciszek Ziejka wykładowcą uczniów SP1

Treść

             W dniu 8 grudnia 2017 roku gościem wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu był prof. dr hab. Franciszek Ziejka, wieloletni prorektor UJ, rektor Alma Mater Jagiellonica w latach 1999 – 2005, wykładowca uniwersytetów europejskich: Paryża, Aix- en- Provence, Lizbony, członek Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, członek Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”, przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Krakowianin Roku 2000, Małopolanin Roku 2005, Honorowy Obywatel trzech miast Rzeczypospolitej Polskiej, naukowiec wyróżniony najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie – Orderem Legii Honorowej, autor publikacji naukowych, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych.

              Wybitny wykładowca, przedstawiciel Polskiej Akademii Umiejętności i PEN-Clubu, którego kanclerz Austrii uhonorował Wielkim Złotym Krzyżem za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii, prezydent Brazylii  Orderem Krzyża Południa, prezydent Portugalii Wielkim Orderem Oficera Zasługi, a cesarz Japonii Akihito Orderem Wschodzącego Słońca, był honorowym gościem uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”.

              Jego Magnificencja prof. dr hab. Franciszek Ziejka zaszczycił swoją obecnością młodych starosądeczan w sali audytoryjnej  słynnej Biblioteki Jagiellońskiej.

              Pan Profesor, o którym obecny rektor Alma Mater Jagiellonica prof. Wojciech Nowak powiedział, iż jest „ikoną uniwersytetu, jego wizytówką, człowiekiem reprezentującym swoją osobą wielkość Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz piękno humanistyki”, specjalnie dla uczniów starosądeckiej SP1 podróżujących „Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego”, wygłosił wykład na temat autora lektury Narodowego Czytania 2017.                                    

              O czwartym wieszczu narodowym w książce „Odkrywanie świata” Pan Profesor napisał tak oto: „Moim ulubionym pisarzem jest ten, z którym najczęściej się spotykałem i wciąż spotykam - to jest Wyspiański. Jego osoba fascynuje mnie do dziś. Był fenomenem o nietypowej osobowości. Szczególnie porusza mnie sposób, w jaki pasjonowało go pisanie. Osobiście jest mi on szczególnie bliski przez typowy dla niego wielki dystans wobec świata, ale także wobec samego siebie.” To właśnie broniąc rozprawy naukowej poświęconej symbolice „Wesela”, Pan Profesor uzyskał stopień naukowy doktora.

              Wybitny naukowiec, prof. Franciszek Ziejka, wieloletni kierownik Katedry Literatury XIX wieku w Instytucie Polonistyki UJ,  jeden z najwybitniejszych znawców twórczości Stanisława Wyspiańskiego, przybliżając „studentom” historię genialnego artysty, odwołał się do krakowskich i paryskich śladów Mistrza, które opisał w książce „Mój Paryż”. Snując pasjonującą opowieść o geniuszu pędzla i pióra, prof. Franciszek Ziejka pozostawił młodzieży szkolnej wzruszające przesłanie - ideał walki o realizację własnych planów i marzeń, o niepoddawanie się - wzorem Wyspiańskiego - w obliczu niesprzyjających okoliczności życiowych.

              Wykładowca uhonorowany prestiżowym tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiedział również uczestnikom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” o przebiegu swojej europejskiej kariery naukowej, zdradzając „studentom” sposób na opanowanie języków obcych. W wykładzie prof. Franciszka Ziejki nie zabrakło też osobistych akcentów związanych z zaprzyjaźnionymi z Panem Profesorem: ks. prof. Józefem Tischnerem i św. Janem Pawłem II.

              Spotkanie z Jego Magnificencją, człowiekiem wielu talentów, obdarzonym przenikliwym intelektem, imponującym pokładami wrażliwości, skupiającym wokół siebie ludzi o niezwykłym potencjale i obdzielającym ich swoją siłą oraz optymizmem, stało się znakomitą okazją do zapoznania się z historią ludzi tworzących legendę Krakowa  - mistrzów słowa i czynu.

              Pamiątkę spotkania z prof. Franciszkiem Ziejką stanowić będzie przekazane koordynatorkom projektu specjalne wydanie pisma „Alma Mater” poświęcone bohaterowi dnia – Stanisławowi Wyspiańskiemu. Tradycyjnie już publikacja wzbogaci księgozbiór szkolnej „Biblioteczki Jagiellońskiej” w klasopracowni humanistycznej.

              Spotkanie z Jego Magnificencją - 303. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały: współautorka projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”- pani mgr Renata Jasińska Nowacka i pani mgr Jadwiga Postawa - studentka i seminarzysta prof. dr. hab. Franciszka Ziejki.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

805386