Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Rektor Franciszek Ziejka patronem konkursu SP1

Rektor Franciszek Ziejka  patronem konkursu SP1

Treść

              Pan prof. dr hab. Franciszek Ziejka, 303. w dziejach Alma Mater Jagiellonica rektor uczelni krakowskiej, przyjął zaproszenie nauczycielek języka polskiego i koordynatorek projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” do zaszczycenia honorowym patronatem XI edycji Gminnego Konkursu Gwarowego, który w roku szkolnym 2017/2018 przebiegał pod hasłem „A to Polska właśnie!” nawiązującym do „Wesela”,  dramatu Stanisława Wyspiańskiego, lektury Narodowego Czytania 2017.

              Wybitny naukowiec prof. Franciszek Ziejka, wyróżniony przez Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo -badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie, a także wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, orędownik „mowy ojców”, podpisał również książki – albumy „Polska poetów i malarzy” stanowiące nagrody konkursowe.

              Publikacja autorstwa prof. dr. hab. Franciszka Ziejki, historyka literatury zaprzyjaźnionego ze św. Janem Pawłem II, stanowiąca odpowiedź na apel Papieża Polaka upominającego się o „kształtowanie w narodzie zdrowego ducha patriotyzmu”, będąca także pożegnaniem z ukochaną przez Pana Profesora Alma Matris, z Uniwersytetem, w którym studiował i pracował przez blisko pół wieku, honorowała zwycięzców: Urszulę Rams – uczennicę SP nr 2 w Starym Sączu i  Aleksandrę Koronę – uczennicę SP w Popowicach. II miejsce na podium zdobyły : Zuzanna Król ( SP nr 2 w Starym Sączu) oraz Agnieszka Żak ( SP nr 1 w Starym Sączu). Julita Kowalczyk i Julia Konstanty z Moszczenicy wywalczyły swoją recytacją III miejsce. Julia Jasińska, uczennica szkoły – gospodarza konkursu, osiągnęła wyróżnienie, prezentując tekst patrona szkoły.

              Na apel starosądeckiej SP1 stojącej na straży wartości kulturowych, propagującej szacunek do języka ojczystego, szkoły, której patronuje przyjaciel prof. dr. hab. Franciszka Ziejki ks. prof. Józef Tischner, entuzjasta gwary podhalańskiej, odpowiedziały nauczycielki języka polskiego: mgr Krystyna Kozieńska, mgr Beata Nowak oraz mgr Elżbieta Mrówka reprezentujące szkoły: SP im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy, SP im. św. Kingi w Popowicach oraz SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

              Konkurs, którego poszczególnym edycjom patronowało motto: „Nie zapomnieć mowy ojców”, stanowi przedsięwzięcie honorujące pamięć o autorze słynnej „Filozofii po góralsku”.

              XI edycja Gminnego Konkursu Gwarowego organizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z inicjatywy pań: mgr Anny Grabek i mgr Barbary Trzop promuje jednocześnie wdrożony w bieżącym roku szkolnym projekt „Ojczyzna – na start !” koordynowany przez nauczycielki: mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwigę Postawę.

              Konkurs popularyzujący wrażliwość na piękno mowy ojczystej inauguruje również zaplanowany w SP1 Szkolny Dzień Języka Ojczystego.

Jadwiga Postawa

(współpraca: Barbara Trzop)

805392