Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 szlakiem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

SP1 szlakiem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Treść

             

              Krakowski szlak autorytetów świata nauki Alma Mater Jagiellonica stał się celem edukacyjnej wycieczki uczniów

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, którzy przystąpili do uniwersyteckiego projektu naukowo - kulturowego „Plus ratio quam vis” koordynowanego we współpracy Akademii Żakowskiej i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

              Słowa: Więcej znaczy rozum niż siła, wypisane na portalu prowadzącym z Auli do Sali Kopernika w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaczerpnięte z „Elegii” rzymskiego poety Maximianusa, stanowią dewizę UJ oficjalnie ustanowioną w roku 1964 z inicjatywy historyka sztuki prof. Karola Estreichera. Sentencja, wpisana do Statutu UJ, jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności tej najstarszej polskiej szkoły wyższej. Dobrze oddaje także moralną postawę Uniwersytetu wobec wyzwań, którym na przestrzeni wieków musiał stawić czoło.

              Celem naukowej inicjatywy, której patronują: prof. dr hab. Krzysztof Stopka reprezentujący Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, jest poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa. Projekt odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej, obejmując, m.in. zabytkową zabudowę Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, miejsca związane ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz dorobek uczonych i twórców kultury związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

              W edukacyjnym spacerze śladami wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego towarzyszyły „studentom” absolwentki uczelni: historyk sztuki - pani Aleksandra Rzońca oraz archeolog - pani Urszula Marczyk reprezentujące Akademię Żakowską. Wędrując najstarszą trasą uniwersytecką, uczestnicy projektu „Plus ratio quam vis” przemierzyli najbardziej znane ulice Krakowa: św. Anny, Jagiellońską, Gołębią, Bracką, Franciszkańską, Kanoniczą, Grodzką, Floriańską, Sławkowską oraz Rynek, największy średniowieczny plac Europy, poznając zabytki Królewskiego Miasta - duchowej stolicy Polski. Bohaterami dnia, których dorobek naukowy i artystyczny zgłębiali młodzi starosądeczanie, byli m.in.: Mikołaj Kopernik, Antoni Żołędziowski, Ambroży Grabowski, Jan Brożek, Hugo Kołłątaj, Jan Kochanowski, Stefan Banach, Józef Dietl, Karol Estreicher, Karol Olszewski, Ludwik Teichmann. Przystankiem na szlaku profesorów UJ znalazły się także najstarsze instytuty naukowe uczelni: Collegium Novum, Collegium Maius, Collegium Witkowskiego, Collegium Iuridicum, Collegium Minus, Collegium Kołłątaja. Dydaktyczna eskapada pozwoliła starosądeckim „studentom” zaznajomić się z profesorami i absolwentami UJ, których osiągnięcia zaświadczają o międzynarodowej renomie krakowskiej uczelni.

              Wychowankowie SP1 odwiedzili również  Polską Akademię Umiejętności. W słynnej instytucji stanowiącej korporację uczonych, skupiającą elitę kadry naukowej, starosądeccy „studenci” podziwiali galerię rzeźb postaci świata nauki i kultury, w tym polskich laureatów Nagrody Nobla.

              Udział w projekcie zainaugurował wykład w najstarszym gmachu Alma Mater Jagiellonica. Sesję naukową honorującą wybitne osobistości uczelni zaplanowano w Librarii - sali, w której aktualnie odbywają się comiesięczne posiedzenia Senatu UJ z udziałem rektora prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka. Prelekcję, w reprezentacyjnej sali uniwersyteckiej, poprowadziła przedstawicielka Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego pani Wioletta Kolbusz Lasa.

              Uczestnicy projektu zwiedzili również Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ambitnym miłośnikom przygody z nauką umożliwiono także poznanie zawartości Skarbca i Sejfu UJ, w których zgromadzono bezcenne pamiątki po znanych osobistościach. Starosądeczanie zwiedzili ponadto wystawę: „Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów. Ekspozycja, której patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, przybliża dzieje Biblioteki Jagiellońskiej w czasie, kiedy mieściła się ona w gmachu Collegium Maius (lata 1775-1940).

              Naukowo - kulturowy program „Plus ratio quam vis” finalizował konkurs SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem”. Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 17.01. 2018 roku reprezentowali uczestnicy projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”.

              Udział w edukacyjnej inicjatywie pozwala wychowankom SP1 podpisać się pod twierdzeniem, że Kraków zajmuje zasłużone miejsce wśród najpiękniejszych i najciekawszych miast na świecie.

              Styczniową aurę starosądeccy „studenci” oswajali w kawiarni profesorów UJ „U Pęcherza”, rozkoszując się zimowego popołudnia aromatyczną herbatą i smakując apetyczne ciasto czekoladowe.

              Kolejną wyprawę do uniwersyteckiego Krakowa, zaliczanego do zaszczytnego grona Miast Kreatywnych UNESCO, zaplanowano w marcu 2018 roku.

              Gościem uczestników projektu będzie krakowski uczony- polski historyk i armenolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Krzysztof Stopka.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

 

767575