Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież SP1 tropem edukacji uniwersyteckiej

Młodzież SP1 tropem  edukacji uniwersyteckiej

Treść

             Uniwersytecka edukacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu tropem nauki i kultury zainaugurowała WIOSNĘ 2018.

              W dniu patronującym astronomicznej wiośnie „studenci” reprezentujący grupę projektową „Przygoda z nauką w murach UJ” gościli w gmachu  Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. W instytucjach naukowych młodzi starosądeczanie zwiedzili ekspozycje promujące hasło „Ocalić od niepamięci…”, które pozwoliły „studentom” zgłębić osobiste archiwa polskich uczonych. Przyjmując zaproszenie do miejsc popularyzujących rozwój edukacji i kulturę narodową, wychowankowie SP1 mieli znakomitą okazję zaznajomić się z postacią prof. Henryka Barycza - starosądeczanina, wykładowcy UJ, polskiego historyka, archiwisty, członka PAN i PAU, entuzjasty kultury naukowej, człowieka wrażliwego na dorobek intelektualny i artystyczny polskich uczonych będący świadectwem niezwykłej osobowości naukowców: hobbystów, kolekcjonerów, badaczy świata flory i fauny, miłośników sztuki oraz egzotycznych podróży. Dzięki zaangażowaniu historyka sztuki Pani mgr Aleksandry Rzońcy uczestnikom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” udostępniono archiwum prof. Karoliny Lanckorońskiej, porucznik Armii Krajowej, więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück,  doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

              Przygodę z nauką i kulturą kontynuowano w najstarszym gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius stanowiącym symbol Krakowa jako miasta akademickiego. Bohaterką dnia – popołudniowej wiosny – była honorowana zaszczytnym tytułem Królowej Nauk - MATEMATYKA. Nielubiana przez jednych za to, że jest trudna, uwielbiana przez innych za to, że jest konsekwentna, że nie podlega dyskusjom i manipulacjom.

Matematyka, rozumiana jako dyscyplina wiedzy preferująca uogólnianie, wnioskowanie, stosowanie myśli, wtajemniczająca w  przestrzenie geometrii, implikująca rozumowanie, kreująca abstrakcyjne światy w ludzkich umysłach, towarzyszyła starosądeckim „studentom” w marcu 2018 roku - miesiącu promującym Światowy Dzień Matematyki.  

              Warsztaty naukowe - zatytułowane „Matematyka dźwięków” - zorganizowane dla młodzieży starosądeckiej SP1 w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego stwarzały możliwość kreatywnego myślenia i aktywnego zaangażowania w aspekcie nauk ścisłych. Poznawanie zagadnień związanych z akustyką sprzyjało interdyscyplinarności procesu dydaktycznego.

              W najstarszej siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszkańcy Grodu św. Kingi gościli w muzealnych salach: fizycznej oraz chemicznej prezentujących kolekcję przyrządów wybitnych naukowców – Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.

              Wychowankowie starosądeckiej SP1 zwiedzili także wystawę fotograficzną przygotowaną przez  Fundację „Projekty z kulturą”: „Fryderyk Chopin i Jane Stirling. Szkocja 1848”. Kameralna ekspozycja, pełna ekspresji i piękna utrwalonego w obiektywie aparatu fotograficznego, przybliżyła uczniom miejsca związane z pobytem kompozytora w Szkocji w 1848 roku.

              Atrakcje umysłowe dopełniła uczta dla ciała - obiad w „Chimerze”, studenckim barze sałatkowym. Galeria kulinarnych smaków odbyła się w piwnicach kamienicy pamiętających czasy założycieli Akademii Krakowskiej przy ul. św. Anny.

               Zafascynowani intelektualną wyprawą w świat nauki i kultury starosądeccy „studenci” podpisują się pod twierdzeniem, że bez osiągnięć nauk ścisłych nie byłoby rozwoju myśli technicznej, nauk przyrodniczych, ekonomicznych, filozofii czy nawet sztuki.

              Dydaktyczną wycieczkę realizowaną w ramach projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” zaplanowały koordynatorki: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.                                                                                                  

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

 

767575