Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Naukowiec UJ dr hab. Łukasz Tischner wykładowcą uczniów SP1

Naukowiec UJ dr hab. Łukasz Tischner wykładowcą uczniów SP1

Treść

              SP1 w hołdzie Patronowi – pod takim hasłem w dniu 20 marca 2018 roku zaplanowano prelekcję dla uczniów starosądeckiej SP1. Uniwersytecką edukację uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, stanowiącą element współpracy pomiędzy Alma Mater Jagiellonica a Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, zaplanowały nauczycielki „1”, koordynatorki szkolnej inicjatywy: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.

              Starosądeczanie gościli w siedzibie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem honorowym uczniów SP1 był naukowiec Pan dr hab. Łukasz Tischner, historyk literatury, publicysta, tłumacz, krytyk jazzowy, absolwent filologii polskiej UJ, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku, autor książek poświęconych twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, reprezentant Rodziny Tischnerów zasiadający w Radzie Programowej Dni Tischnerowskich, przedstawiciel Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

              Bratanek Patrona starosądeckiej SP1, wspominając słynnego wuja, podkreślał: „Nie lubił leniuchowania, marnowania czasu”, „Zawsze był ciekaw, jak dzieci odbierają świat”, „To był ukochany wujek do rozmowy i do zabawy”. Spotkanie z honorowym gościem starosądeckiej młodzieży stanowiło znakomitą okazję do poznania preferowanego przez Patrona świata wartości. „Studenci” uczestniczący w wykładzie „Starosądeckie pejzaże ks. prof. Józefa Tischnera” poznali miejsca Grodu św. Kingi bliskie najwybitniejszemu mieszkańcowi Starego Sącza. W osobistych wspomnieniach o Patronie SP1 gość uczniów przywołał także wyjątkową atmosferę odprawianych przez ks. Józefa Tischnera mszy św. dla dzieci w kościele św. Marka.

               Naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego  Pan dr hab. Łukasz Tischner - strażnik filozoficznej, duszpasterskiej, literackiej oraz publicystycznej spuścizny ks. prof. Józefa Tischnera - zaznaczył, że to właśnie stryjowi zawdzięcza rozbudzenie pasji filozoficznej i zainteresowanie naukami humanistycznymi. Wykładowca wychowanków SP1 zarekomendował dzieciom publikację Patrona: „Niewielkie pomieszanie klepek” - dziennik prowadzony przez młodego Józefa Tischnera w latach 1944- 1949 pozwalający poznać wybitnego myśliciela w momencie rodzenia się jego zainteresowań i fascynacji.

              Spotkanie poświęcone Patronowi szkoły - entuzjaście dialogu w życiu publicznym, pasjonatowi filozoficznej refleksji nad życiem ludzkim, zwolennikowi idei solidarności oraz obrońcy godności człowieka - pozwoliło młodzieży spojrzeć na postać Patrona  przez pryzmat jego zainteresowań literaturą, filozofią, nauką, kulturą, a przede wszystkim drugim człowiekiem. 

             Gość uczniów - Pan dr hab. Łukasz Tischner, popularyzator intelektualnego dorobku ks. prof. Józefa Tischnera, podpisał również - na pamiątkę wyjątkowego spotkania - prace naukowe: książkę poświęconą pamięci ks. prof. Józefa Tischnera pt. „Gombrowicza milczenie o Bogu” oraz publikację zatytułowaną „W ogrodzie świata” dedykowaną uniwersyteckiemu nauczycielowi - Mistrzowi prof. Aleksandrowi Fiutowi zaprzyjaźnionemu z Noblistą Czesławem Miłoszem.

              Bratankowi Patrona szkoły reprezentującemu Uniwersytet Jagielloński - w imieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu Pani mgr Elżbiety Bodziony - podziękowanie złożyły koordynatorki projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, uczniowie oraz reprezentująca Radę Rodziców pani mgr Beata Kurzeja.

              Dr hab. Łukasz Tischner przyjął również zaproszenie do odwiedzenia Grodu św. Kingi.

              Wycieczkę honorującą Patrona SP1 kontynuowano w siedzibie Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. „Studenci” podróżujący szlakiem autora „Etyki Solidarności” odwiedzili instytucje, w których przechowywane są osobiste archiwa: prof. Romana Ingardena - wybitnego filozofa, estetyka, etyka, teoretyka sztuki i literatury – uniwersyteckiego Mistrza filozofa Józefa Tischnera oraz  prof. Izydory Dąmbskiej - filozofa, logika, epistemologa, korektorki  publikacji naukowych autora książek tj.: „Myślenie według wartości”, „Nieszczęsny dar wolności”, „Ksiądz na manowcach”, „Świat ludzkiej nadziei”. W gmachu PAN i PAU starosądeckiej młodzieży zaprezentowano również prywatną korespondencję zaprzyjaźnionej z ks. Tischnerem poetki Haliny Poświatowskiej.

              Celem edukacyjnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, w którym uczestniczą reprezentanci klas VI – VII, jest ukazanie walorów edukacji jako interdyscyplinarnej wiedzy w służbie dla wychowania odpowiedzialnego, kulturalnego człowieka oraz kształcenie u młodzieży wrażliwości intelektualnej opartej na prymacie wartości kulturowych, duchowych i estetycznych.

              Wycieczka  „W hołdzie Patronowi” promowała także Szkolny Program Wychowawczy.

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

767575