Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Wychowankowie SP1 w finale konkursu UJ i AŻ

Wychowankowie SP1  w finale konkursu  UJ i AŻ

Treść

               

              Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia w Polsce i druga po Uniwersytecie Karola w Pradze najstarsza szkoła wyższa w Europie, gościł w marcu 2018 roku uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”. Uczelnia zaprzyjaźniona ze starosądecką „1”, zaliczana do wielu prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających renomowane uniwersytety świata, m.in. Europaeum czy Grupy Coimbra, była w roku szkolnym 2017/2018 współorganizatorem konkursu naukowo – kulturowego. Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu reprezentowali instytucję w pilotażowym projekcie „Plus ratio quam vis”, przystępując do konkursu „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE: pracą, myślą, talentem”, który promuje uniwersyteckie motto: „Więcej znaczy rozum niż siła. Edukacyjną inicjatywę mającą na celu poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa koordynowały: Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademia Żakowska. Przedsięwzięcie angażujące uczniów starosądeckiej SP1 odnosiło się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej Krakowa oraz środowiska naukowo - artystycznego Królewskiego Grodu nad Wisłą.

              W najstarszym gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius -  stanowiącym symbol Krakowa jako miasta akademickiego wychowankowie SP1 przystąpili do konkursowego testu wiedzy w dniu 17 stycznia 2018 roku. W lutym 2018 roku uczestnicy konkursowych zmagań pracowali nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych finalizujących edukacyjną rywalizację. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowała Rada Konkursowa reprezentowana przez pracowników Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Żakowskiej.

              Patronat nad projektem, w którym uczestniczyli „studenci”, powierzono: Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Dyrektorowi Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

              Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień zaplanowano w dniu 20 marca 2018 roku jednej z najbardziej reprezentacyjnych auli Alma Mater JagiellonicaLibrarii, w której odbywają się comiesięczne posiedzenia Senatu UJ z udziałem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.

              Zaszczytem dla uczestników konkursu „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem” było zaproszenie wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu do słynnej Sali Zielonej, w której władze uczelni goszczą najwybitniejsze osobistości świata nauki, kultury i sztuki. W auli podziwiano m.in. kolekcję obrazów polskich patriotów: Jana Matejki, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, a także pamiątki po Fryderyku Chopinie, a pośród nich fortepian Pleyel z 1847 r., na którym grywał najwybitniejszy kompozytor świata w czasie swojego pobytu w Szkocji oraz Rafał Blechacz - polski pianista, zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

              Bohaterami dnia byli uczestnicy konkursu reprezentujący klasę VII a: Michał Brzeziński, Sylwia Brzozowska, Beniamin Buchman, Szymon Jawor, Wojciech Kurzeja, Katarzyna Łubik, Norbert Olszowski, Pola Pietrzak, Karol Skalski, Jakub Treit, Aleksandra Sztafa, Bartosz Zaremba, Agnieszka Żak oraz debiutujący w roli „studentów UJ” delegaci klas VI a, VI b, VI c, VI d: Karol Ogórek, Kinga Adamek, Karol Brzęczek, Karolina Marek, Jakub Nowak, Martyna Wnęk, Kinga Grabska, Agnieszka Koszyk, Sarah Kukułka, Mikołaj Konicki, Emilia Rucińska, Weronika Wójcik.

              Zwycięzcami pilotażowgo konkursu zorganizowanego dla uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” zostali: Michał Brzeziński uhonorowany I miejscem, Agnieszka Żak nagrodzona II miejscem, Kinga Grabska wyróżniona III miejscem. Decyzją jury konkursu wyróżnienie I stopnia przyznano: Beniaminowi Buchmanowi, Norbertowi Olszowskiemu, Poli Pietrzak i Jakubowi Treitowi. Wyróżnienie II stopnia odebrali: Katarzyna Łubik, Aleksandra Sztafa, Martyna Wnęk, Wojciech Kurzeja oraz Bartosz Zaremba. Nagrody i dyplomy ambitnym „studentom” wręczyły: Pani mgr Wioletta Kolbusz Lasa reprezentująca Collegium Maius UJ oraz przedstawicielka Akademii Żakowskiej Pani mgr Aleksandra Rzońca.

              W Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednej z najwspanialszych skarbnic Krakowa, uczestników naukowego projektu swoją obecnością zaszczycił krakowski uczony- polski historyk i armenolog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Krzysztof Stopka, który złożył uczestnikom konkursu gratulacje, życząc pasjonującej przygody z nauką w przyszłości.

              Wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu do I edycji konkursu naukowego zgłosiły koordynatorki autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.

                                                                                                                         Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

 

 

 

767575