Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież SP1 gośćmi Wydziału Prawa UJ

Młodzież SP1 gośćmi Wydziału Prawa UJ

Treść

Najstarsi wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 6 grudnia 2018 roku zainaugurowali kolejny rok edukacji, uczestnicząc w autorskim projekcie współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - „Przygoda z nauką w murach UJ”. W gmachu Auditorium Maximum, w sąsiedztwie Collegium Paderevianum, stanowiącym tzw. II Kampus UJ - młodzi starosądeczanie byli gośćmi dr. Mikołaja Małeckiego: adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, autora publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym monografii o przygotowaniu do przestępstwa - wyróżnionej w konkursie Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, rzecznika dyscyplinarnego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. studentów i doktorantów, absolwenta filozofii Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, stypendysty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorowanego za osiągnięcia naukowe, doktoranta prof. Andrzeja Zolla – najsłynniejszego przedstawiciela prawa w dziejach Polski i UJ: profesora honorowego Alma Mater Jagiellonica, prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjmując zaproszenie naukowca, uczniowie SP1 uczestniczyli w wykładzie zatytułowanym „Prawo karne w raju i w Polsce”, goszcząc w reprezentacyjnej auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas dydaktycznego sympozjum wykładowca zaprezentował studentom sekretne związki prawa karnego w raju i w Polsce. „Bo prawo karne jest starsze niż świat! Ten został stworzony w 7 dni, a gdy tylko powstał, od razu pojawiło się w nim prawo karne. To nic, że miało tylko jeden przepis - już jeden paragraf wystarczył, by pogrążyć sprawców złego uczynku. Czym to rajskie prawo karne przypomina prawo, które obowiązuje w Polsce XXI wieku? Wbrew pozorom łączy je wiele idei: określoność przestępstwa, proporcjonalność kary, zasada karania za czyn, a nie za złe intencje” – o tym wszystkim mowa była w naukowej prelekcji dr. Mikołaja Małeckiego. Wykładowca starosądeckiej młodzieży zaprosił także młodych studentów do zwiedzenia zaaranżowanej sali sądowej umożliwiającej studentom prawa przygotowanie symulacji procesu. Zaznajomił ponadto młodzież ze specyfiką studiów w Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz z aspektami zawodów reprezentujących polską Temidę. Goszczącym w Alma Mater Jagiellonica w dniu 6 grudnia  starosądeckim studentom  - w imieniu władz uczelni - wręczono symboliczne, mikołajkowe upominki. Ambitni studenci - w auli Auditorium Maximum UJ - odebrali również dyplomy honorujące  edukacyjne zaangażowanie.

Wychowankom SP1 w naukowym sympozjum poświęconym popularyzacji prawa i sankcjom karnym towarzyszyli rodzice: legitymująca się aplikacją sędziowską Pani mgr Beata Kurzeja i adwokat Pani mgr Dorota Fryźlewicz – Buchman - absolwentki Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnikom projektu  „Przygoda z nauką w murach UJ” współtowarzyszyła nauczycielka SP1 Pani Barbara Trzop wraz z grupą wychowanków debiutujących w roli studentów.

Spotkanie z naukowcem Uniwersytetu Jagiellońskiego w gmachu Wydziału Prawa zaplanowały autorki projektu: Pani Renata Jasińska - Nowacka i Pani Jadwiga Postawa - koordynatorki dydaktycznej inicjatywy współpracy starosądeckiej SP1 i UJ.

Jadwiga Postawa

767575