Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w projekcie współpracy z UJ

SP1 w projekcie współpracy z UJ

Treść

              W roku szkolnym 2018/2019 starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, kontynuując współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, przystąpiła do II edycji uniwersyteckiego projektu „Plus ratio quam vis”. Edukacyjną inicjatywę promuje konkurs „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem”.

              Udział starosądeckiej SP1 w  projekcie naukowo - kulturowym prestiżowej uczelni związany jest z realizacją zadań wdrożonego w „1” w roku szkolnym 2015/2016 dydaktycznego programu „ Przygoda z nauką w murach UJ” realizowanego w szkole w ramach innowacji pedagogicznej.

              W założeniach organizatorów konkurs  „PLUS  RATIO  QUAM  VIS” ( „Więcej znaczy rozum niż siła”) odnosi się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, obejmując m.in. zwiedzenie zabytkowej zabudowy dzielnicy uniwersyteckiej w Krakowie, poznanie miejsc związanych ze środowiskiem naukowo - artystycznym Krakowa oraz zaznajomienie się młodzieży z dorobkiem uczonych i twórców kultury reprezentujących Uniwersytet Jagielloński. Wykładowcami ambitnych „studentów” oraz przewodnikami po uniwersyteckim Krakowie są: Pani Wioletta Kolbusz – Lassa – historyk sztuki reprezentująca Collegium Maius UJ oraz Pani Urszula Malczyk – archeolog współpracująca z Akademią Żakowską.

              W zmaganiach konkursowych towarzyszących realizacji przedsięwzięcia zaplanowanych w dniu 18 marca 2019 roku udział wzięli przedstawiciele klas: V c, VI a, VI c, VI d i VII b: Wiktoria Bołoz, Emilia Deja, Zuzanna Szymoniak, Natalia Kosiba, Alicja Chronowska, Jakub Wojdyła, Szymon Pasoń, Jakub Postrożny, Mikołaj Kozak, Patryk Kostrzewa, Jakub Nowak, Kacper Rogalski, Patryk Sajdak, Barbara Jachimczak, Martyna Hopek, Zuzanna Mirek, Dominika Belska, Zuzanna Batko, Julia Jasińska, Milena Kapuła, Aleksander Migacz, Alicja Wójcik, Martyna Skoczeń, Maria Duda, Patrycja Dyas. 

              Uczestnikom edukacyjnego projektu towarzyszyły nauczycielki koordynujące współpracę SP1 z UJ: pani mgr Renata Jasińska – Nowacka i pani mgr Jadwiga Postawa.           

              Opiekę merytoryczną nad konkursem powierzono Radzie Konkursowej reprezentowanej przez pracowników Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Żakowskiej.

              Patronat nad projektem, w którym uczestniczą  wychowankowie SP1 sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Stopka reprezentujący Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.

            J. Postawa

767575