Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

„Przygoda z nauką w murach UJ” - sprawozdanie

Treść

 

 

 

 

 

 

              Reprezentujemy Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, uczestników autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”. Współpracę z Alma Mater Jagiellonica starosądecka „1” zainaugurowała w roku szkolnym 2015/2016, uczestnicząc w wykładach naukowców UJ, którzy bezinteresownie zgodzili się gościć młodzież naszej szkoły.

              W dniu 12 lutego 2016 roku szóstoklasiści SP1 zadebiutowali w gmachu Collegium Novum i Collegium Witkowskiego UJ w roli „wykładowców uczelni”, prezentując dla uczestników naukowej wycieczki i pracownika UJ odczyty zatytułowane:

Była taka Polska – z notatnika profesora Tischnera.

Wokół autorytetu. Mistrz i uczeń - refleksje księdza i nauczyciela Józefa Tischnera.

Wiedza – po prostu! Rozważania filozofa Józefa Tischnera.

Piekło nie przychodzi znikąd – rzecz o akcji Sonderaktion Krakau.

              W dniu 4 listopada 2016 roku w auli im. ks. prof. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ uczestniczyliśmy w zorganizowanym dla nas wykładzie „Żołnierze Niezłomni”, który poprowadził doktorant UJ Pan Mateusz Gawlik. Zgodę na wykłady w gmachu Instytutu Historii UJ wydał Pan prof. Sławomir Sprawski.

              11 stycznia 2017 roku odbyliśmy wycieczkę „Krakowskim szlakiem Wisławy Szymborskiej”. Gościliśmy w gmachu Muzeum Narodowego, zwiedzając wspólnie z Panem dr. hab. Michałem Rusinkiem w „Kamienicy Szołayskich” wystawę „Szuflada Szymborskiej”. Odwiedziliśmy także Cmentarz Rakowicki. 11.01.2017 roku mieliśmy również możliwość spotkania się z Panem Profesorem Franciszkiem Ziejką na terenie Collegium Maius UJ.

              W dniu 19 maja 2018 roku  zaplanowano dla nas wykład dr. hab. Pana Janusza Mierzwy w gmachu Collegium Witkowskiego UJ zatytułowany „Droga Piłsudskiego do niepodległości.” W auli im. ks. prof. Józefa Tischnera Collegium Witkowskiego UJ nasi uczniowie, uczestnicy projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, przedstawili samodzielnie przygotowane prezentacje:

- Piłsudski jakiego nie znamy,

-  Kościuszko – bohater dwóch narodów,

- Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski bohaterami historii oraz sztuki,

- Rok 2017 Rokiem Wisły – Królowej Polskich Rzek.

              W dniu 8 grudnia 2017 roku uczestniczyliśmy w -  specjalnie dla nas zorganizowanym przez prof. Franciszka Ziejkę - wykładzie „Stanisław Wyspiański – czwarty wieszcz narodowy”. Dzięki zaangażowaniu prof. Franciszka Ziejki mogliśmy zwiedzić  Bibliotekę Jagiellońską. Zgodę na nasz pobyt w gmachu słynnej instytucji wydał Pan Dyrektor prof. Zdzisław Pietrzyk. Naszym przewodnikiem była Pani dr Urszula Klata.

              W dniu 20 marca 2018 roku gościł nas dr hab. Pan Łukasz Tischner, który przekazał nam niezwykle interesujące wiadomości na temat Patrona naszej szkoły – ks. prof. Józefa Tischnera, wykładowcy UJ.

              W roku szkolnym 2017/2018 starosądecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu przystąpiła do uniwersyteckiego projektu naukowo - kulturowego „Plus ratio quam vis”, organizowanego we współpracy Collegium Maius UJ i Akademii Żakowskiej. Edukacyjną inicjatywę promował konkurs „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem”, w którym z sukcesem wzięliśmy udział.

              7 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w wykładzie zatytułowanym: „Adam Mickiewicz - polski wieszcz narodowy” w Collegium Maius. Najmłodsi „studenci UJ” reprezentujący Gród św. Kingi przyjęli również zaproszenie do zwiedzenia prezentowanej w uniwersyteckim gmachu wystawy: „Adam Mickiewicz w Krakowie”.

              6 grudnia 2018 roku gościliśmy w Auditorium Maximum UJ i w siedzibie Wydziału Prawa UJ, biorąc udział w  wykładach Pana dr. Mikołaja Małeckiego: „Prawo karne w Polsce i w raju” oraz „Kulisy rozprawy sądowej”.

              Wielokrotnie gościliśmy też w gmachu Collegium Maius, w którym spotkał się z uczestnikami naszego edukacyjnego projektu Pan prof. Krzysztof Stopka. Nasze wizyty w Collegium Maius koordynowała Pani mgr Wioletta Kolbusz – Lasa. Pomocą służyła nam także Pani mgr Małgorzata Pokwap – reprezentująca Dział Promocji UJ.

              Pan prof. dr hab. Franciszek Ziejka, 303. w dziejach Alma Mater Jagiellonica rektor uczelni krakowskiej, przyjął zaproszenie nauczycielek języka polskiego w SP1  i koordynatorek projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” do zaszczycenia honorowym patronatem XI edycji Gminnego Konkursu Gwarowego organizowanego w starosądeckiej „1”, który w roku szkolnym 2017/2018 przebiegał pod hasłem „A to Polska właśnie!” i nawiązywał do „Wesela”,  dramatu Stanisława Wyspiańskiego, lektury Narodowego Czytania 2017.

              W dniu 30 maja 2017 roku gościem naszej szkoły była Pani dr hab. n. med. Jolanta Goździk, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodnicząca - członek Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera (na rzecz którego w ramach wolontariatu zbieraliśmy fundusze), kierownik Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, pracownik naukowy Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

              19 września 2018 roku odwiedził nas w Starym Sączu dr hab. Pan Michał Rusinek. Uczestniczyliśmy wówczas w 2 wykładach naukowca poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży oraz Noblistce Wisławie Szymborskiej.

              W dniach 16 marca i 7 maja 2019 roku nasza szkoła ponownie przystąpiła do uniwersyteckiego projektu naukowo - kulturowego „Plus ratio quam vis”, organizowanego we współpracy Collegium Maius UJ i Akademii Żakowskiej, biorąc udział w konkursie „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE -  pracą, myślą, talentem”. 3 czerwca 2019 roku zaproszono nas na galę wręczenia dyplomów, którą zaplanowano z udziałem prof. Krzysztofa Stopki w LIBRARII Collegium Maius UJ.

              Szczegółowe informacje na temat naszych wizyt w gmachu UJ dokumentuje strona internetowa naszej szkoły – zakładka: projekty/programy: „Przygoda z nauką w murach UJ”.

              Wyrażamy wdzięczność dla wszystkich pracowników naukowych UJ, którzy społecznie zaangażowali się w nasz szkolny projekt „Przygoda z nauką w murach UJ”, poświęcając nam swój czas i zainteresowanie. Dziękujemy także pracownikom Collegium Novum, sojusznikom naszej dydaktycznej inicjatywy: Pani mgr Marioli Grylewicz i Pani mgr Agnieszce Moli, a także reprezentującej Dział Promocji UJ Pani mgr Małgorzacie Pokwap, która towarzyszyła nam w dniu 6 grudnia 2018 roku, organizując naszą naukową podróż do Krakowa. Serdecznie dziękujemy.

              27 grudnia 2017 roku Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego Pani Ewa Pędracka - Kwaskowska skierowała do młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” oraz koordynatorek edukacyjnej inicjatywy  pismo, składając gratulacje z wdrożenia w szkole dydaktycznego przedsięwzięcia oraz życząc  powodzenia i sukcesów w kolejnych projektach.

              W bieżącym roku szkolnym współpracowaliśmy z Panią dr Agnieszką Kanią - reprezentującą Katedrę Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ - w ramach XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego, w którym uczestniczyli nasi uczniowie. Uzyskaliśmy zgodę Pani dr Agnieszki Kani na dołączenie w roku szkolnym 2019/2020 do grona szkół współorganizujących eliminacje regionalne konkursu krasomówczego, któremu honorowo patronuje m.in. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

              Nasza szkoła legitymuje się certyfikatami „Dobrze zaprojektowanej szkoły” – inicjatywie której patronuje UJ ( certyfikaty uzyskaliśmy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019).

             8 lutego 2019 roku byliśmy bohaterami gali szkół w Sejmie RP – naszą SP1 wyróżniono mianem „Szkoły Niepodległej”, honorując patriotyczne inicjatywy i zaangażowanie młodzieży.

              Koordynatorka autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” reprezentuje Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ i współpracuje z instytucją, uczestnicząc w wykładach pracowników naukowych UJ.

              Alma Mater Jagiellonica jest dla nas miejscem doświadczania niezwykłych przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych. Bylibyśmy zaszczyceni możliwością kontynuowania współpracy.

              W roku szkolnym 2019 - w związku z 80. rocznicą aresztowania i uwięzienia profesorów UJ w ramach akcji Sonderaktion Krakau – wspólnie z rodzicami uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” będącymi absolwentami UJ oraz nauczycielami - także absolwentami UJ - planujemy edukacyjną inicjatywę honorującą pamięć o Profesorach. Honorowy patronat nad inicjatywą planowaną 8 listopada 2019 roku (w dniu 7 maja 2019 roku) przyjął prof. Franciszek Ziejka – 303. rektor UJ (w latach 1999 – 2005), profesor honorowy UJ, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, wykładowca młodzieży SP1.

 

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska – Nowacka

 

                                                                           koordynatorki projektu

                                                                      „Przygoda z nauką w murach UJ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

767575