Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 na gali szkół w Uniwersytecie Jagiellońskim

SP1 na gali szkół w Uniwersytecie Jagiellońskim

Treść

Uniwersytet Jagielloński, najstarsza uczelnia w Polsce, ciesząca się estymą i szacunkiem, symbol kraju i polskiej nauki, gościł 3 czerwca 2019 roku uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”. Uczelnia zaprzyjaźniona ze starosądecką „1”, zaliczana do wielu prestiżowych stowarzyszeń zrzeszających renomowane uniwersytety świata, m.in. Europaeum czy Grupy Coimbra, współpracując z Akademią Żakowską, była w roku szkolnym 2018/2019 współorganizatorem konkursu naukowo – kulturowego.                            

Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - „studenci UJ” - reprezentowali instytucję w projekcie „Plus ratio quam vis”, przystępując do drugiej edycji konkursu „SŁUŻĄC OJCZYŹNIE: pracą, myślą, talentem”, który promuje uniwersyteckie motto: „Więcej znaczy rozum niż siła. Edukacyjną inicjatywę mającą na celu poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego zaplanowano w najstarszym obiekcie uniwersyteckim: Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedsięwzięcie angażujące uczniów starosądeckiej SP1 odnosiło się do popularyzacji dóbr kultury materialnej i niematerialnej Krakowa oraz środowiska naukowo - artystycznego Królewskiego Grodu nad Wisłą. Patronat nad projektem, w którym uczestniczyli „studenci”, powierzono Dyrektorowi Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi Stopce.

Uroczystą galę szkół, podczas której wręczono uczestnikom projektu i konkursu nagrody oraz wyróżnienia, zaplanowano w jednej z najbardziej reprezentacyjnych auli Alma Mater JagiellonicaLibrarii, w której odbywają się comiesięczne posiedzenia Senatu UJ z udziałem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka. Bohaterami dnia byli finaliści konkursu reprezentujący klasę VI a, VI b, VI c i VII b: Julia Jasińska, Zuzanna Batko, Wiktoria Bołoz, Martyna Hopek i Kacper Rogalski. Młodzieży SP1 towarzyszyła studentka Emilia Deja - na co dzień uczennica klasy VI a - odbierająca wspólnie z koordynatorkami inicjatywy wyróżnienie dla starosądeckiej SP1 honorujące znakomite wyniki uczestników konkursu. Nagrody i dyplomy ambitnym „studentom” wręczyli: Pani mgr Wioletta Kolbusz Lasa reprezentująca Collegium Maius UJ oraz przedstawicielki Akademii Żakowskiej: Pani mgr Aleksandra Rzońca i Pani mgr Urszula Malczyk, a także krakowski uczony - polski historyk i armenolog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Historii Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Krzysztof Stopka, który złożył uczestnikom projektu gratulacje, życząc pasjonującej przygody z nauką w przyszłości.

Wychowankom Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu towarzyszyły koordynatorki  projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ”: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa.

Autorski projekt dydaktyczny „Przygoda z nauką w murach UJ” -  decyzją Dyrekcji szkoły: Pani mgr Elżbiety Bodziony - dyrektor starosądeckiej SP1 i Pani mgr Barbary Dyrek - wicedyrektor „1” realizowany jest jako innowacja pedagogiczna.

We wrześniu 2019 roku wychowankowie SP1 wizytować będą Pragę, stolicę Czech szczycącą się najstarszą uczelnią w Europie Środkowej – Uniwersytetem Karola, którego pracownikiem naukowym w latach 1911 – 1912 był sławny Albert Einstein.

                                                                                                                         Jadwiga Postawa

767575