Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w hołdzie Profesorom UJ

SP1 w hołdzie Profesorom UJ

Treść

Dzień 8 listopada 2019 roku - w almanachu Uniwersytetu Jagiellońskiego i w kalendarzu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - zarezerwowano dla inicjatywy honorującej pamięć o 80. rocznicy akcji Sonderaktion Krakau. Ideę popularyzowania przedstawicieli nauki aresztowanych w dniu 6 listopada 1939 roku i osadzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych promowała inscenizowana rozprawa sądowa w historycznej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego„Sąd nad Bruno Müllerem” w wykonaniu uczestników edukacyjnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” wyróżnionego patronatem Rektora UJ - prof. dr. hab. med. Pana Wojciecha Nowaka.

Rolę gospodarza spotkania witającego honorowych gości - władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracowników uczelni, Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka, a także reprezentującego Małopolską Kurator Oświaty Pana Dariusza Leśniaka - dyrektora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu - pełnili: dyrektor SP1 Pani Elżbieta Bodziony, wicedyrektor SP1 Pani Barbara Dyrek, uczniowie klasy VI - Martyna Skoczeń i Karol Bomba oraz pierwszoklasistka Julia Jawor i jej rodzice: Państwo Elwira i Rafał Jaworowie.

W scenariuszu stanowiącym hołd wobec ambasadorów nauki, kultury i sztuki zarezerwowano także role dla przedstawicieli rodzin uczniów SP1 - zawodowo reprezentujących Temidę, absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skład orzekający Sądu  reprezentowali ósmoklasiści: sędzia - przewodniczący Karol Brzęczek, sędzia Martyna Wnęk oraz legitymująca się aplikacją sędziowską Pani Beata Kurzeja. W roli obrońcy oskarżonego zaprezentowała się uczennica Anna Lipka. Ósmoklasistce towarzyszył radca prawny – Pan Marcin Deja. W roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego Amerykanina Andrzeja Kostaneckiego wystąpiła adwokat - Pani Dorota Fryźlewicz - Buchman. Pani mecenas towarzyszył szóstoklasista Oliwier Piszczek, asystent adwokata. Przedstawicielami strony skarżącej w apelacyjnym procesie Bruno Müllera zostali ósmoklasiści: Kinga Adamek i Patryk Sajdak. Skład oskarżający wspierały wiedzą i doświadczeniem: prokurator Pani Ewa Matys - Cygan, a także absolwentka SP1 oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny Pani Krystyna Lachner.  Zaszczytną rolę Księcia Niezłomnego - metropolity krakowskiego Adama Sapiehy - przyjął nauczyciel SP1, ksiądz katecheta Dominik Furgał. W roli lekarza - biegłej sądowej - debiutowała starosądeczanka Katarzyna Żak - absolwentka SP1 oraz studentka VI roku Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszenie do udziału w przedstawieniu przyjęła także rodzina Państwa Rejowskich: Pani Zuzanna Rejowska - lekarz pediatra, absolwentka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, odtwórczyni roli Marii Miodońskiej - żony prof. Jana Miodońskiego, nauczyciel Pan Maciej Rejowski wcielający się w rolę profesora - lekarza Jana Miodońskiego, Anna Rejowska - absolwentka SP1, studentka III roku etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego odgrywająca rolę profesor Ewy Miodońskiej - Brookes oraz Krzysztof Rejowski - piątoklasista SP1 - odtwórca roli profesora Adama Miodońskiego. Hrabinę Lucianę Frasatti - Gawrońską - interweniującą w Rzymie w sprawie aresztowanych 6 listopada 1939 roku profesorów UJ - zagrała uczennica klasy VIII Karolina Marek. Niewdzięczną rolę oskarżonego reżyser spektaklu powierzył wzorowemu na co dzień tacie pierwszoklasistki - Panu Rafałowi Jaworowi. Przedstawicielami stróżów prawa byli: siódmoklasista Jakub Sadowski i ósmoklasista Konrad Król.

W roli dziennikarzy dokumentujących wydarzenie wystąpili rodzice: Pan Krzysztof Brzęczek i Pan Dariusz Ptak.

Funkcji sądowego sekretarza - protokolanta podjęła się uczennica klasy VI Anna Tokarczyk.

Świadków oskarżenia reprezentowali uczniowie klas: VI c, VI d, VII a i VIII b:

Patrycja Dyas ( w roli Adeli Zoll – żony profesora Fryderyka Zolla),

Kacper Rogalski (w roli profesora Fryderyka Zolla),

Emilia Deja (w roli Hanny Chrzanowskiej, córki profesora Ignacego Chrzanowskiego),

Wiktoria Bołoz (w roli Wandy Chrzanowskiej, żony profesora Ignacego Chrzanowskiego),

Jakub Fryc (w roli profesora Karola Estreichera - syna profesora Stanisława Estreichera),

Patryk Kostrzeba (w roli profesora Tadeusza Estreichera),

Jakub Wojdyła (w roli profesora Stanisława Urbańczyka),

Mikołaj Bernacki (w roli Jacka Ormickiego - syna profesora Wiktora Ormickiego ),

Julia Gancarczyk (w roli Zofii Włodek - żony profesora Jana Włodka),

Magdalena Dzięga (w roli Zofii Włodek - córki profesora Jana Włodka ),

Jakub Nowak (w roli profesora Jana Włodka - syna profesora Jana Włodka),

Alicja Wójcik (w roli Leontyny Sternbach - żony profesora Leona Sternbacha),

Maria Duda ( w roli Heleny Sternbach - córki profesora Leona Sternbacha),

Mikołaj Kozak ( w roli profesora Władysława Szafera).

Honorowy patronat nad inicjatywą „Ocalić od zapomnienia” pełnili Rektorzy Alma Mater Jagiellonica: prof. dr hab. med. Pan Wojciech Nowak oraz prof. dr hab. Pan Franciszka Ziejka - doctor honoris causa UJ. Wydarzenie objęła patronatem medialnym redaktor naczelna Alma MaterPani mgr Rita Pagacz - Moczarska.

Scenariusz rozprawy sądowej honorującej pamięć o profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego napisała polonistka starosądeckiej SP1 Pani Jadwiga Postawa reprezentująca Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ.

Spotkanie przedstawicieli SP1 i UJ uzupełniało multimedialne sprawozdanie z inicjatyw projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” realizowanych przez starosądecką „1”, przygotowane przez nauczycielkę SP1 Panią Renatę Jasińską - Nowacką.

Młodzieży - w roli obserwatorów - towarzyszyli delegaci klas: V d, VI c, VI d, VII a, VII d i VIII b oraz rodzice wychowanków: pani Dorota Stolarska - przewodnicząca Rady Rodziców SP1, Pani Beata Bernacka, Państwo Agnieszka i Marcin Bołozowie, pani Małgorzata Brzęczek, pani Marzena Hyclak, pani Elżbieta Piszczek, pan Dawid Lipka.

Uroczystość finalizowały: poczęstunek w gmachu UJ przygotowany dla uczestników naukowej wycieczki oraz wręczenie upominków uczniom – studentom, bohaterom inscenizowanej rozprawy sądowej.

Jadwiga Postawa

956391