Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w wykładzie online dr. hab. Janusza Mierzwy z UJ

SP1 w wykładzie online dr. hab. Janusza Mierzwy z UJ

Treść

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - mając na uwadze patriotyczną edukację młodego pokolenia - zaproponowała wychowankom udział w inicjatywie honorującej pamięć o Bitwie Warszawskiej.

Uchwała Sejmu RP przypomina, że 100 lat temu, w dniach 13—15 sierpnia 1920 roku, na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.

Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym między innymi przez szefa sztabu generalnego - generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią - zaznaczono w uchwale.

Uchwała głosi, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla zachowania niepodległości przez Polskę i zatrzymania bolszewickiej nawały na Europę Zachodnią, ustanawia rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. 

W  dniu 4 grudnia 2020 roku gościem uczniów starosądeckiej SP1 był  dr hab. Janusz Mierzwa, pracownik naukowy Instytutu Historii - Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego: sekretarz Zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie w latach 2010 – 2017, dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie w latach 2013 – 2015, członek Rady Naukowej kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”.

Naukowiec - odznaczony m.in. medalem „Prio Patria”- honorującym osoby i instytucje za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - specjalnie dla uczniów SP1 wygłosił wykład dedykowany pamięci o Bitwie Warszawskiej.

Wykładowca przybliżył nastoletnim „studentom” kolejne etapy bitwy polsko – bolszewickiej, zwyczajowo zwanej też „Cudem nad Wisłą”.

Spotkanie z naukowcem – historykiem UJ zaplanowały koordynatorki autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ ”: pani Renata Jasińska - Nowacka i Jadwiga Postawa.

Rolę technicznego konsultanta merytorycznego i organizatora prelekcji online na platformie edukacyjnej Microsoft Teams pełnił reprezentujący Urząd Miejski w Starym Sączu - Pan Aleksander Kowal.

W naukowym sympozjum uczestniczyli uczniowie klas VI – VIII, nauczyciele oraz rodzice dzieci.

Było to kolejne już spotkanie dzieci i młodzieży starosądeckiej „1” z Panem dr. hab. Januszem Mierzwą. W 2017 roku Pan Profesor - w uniwersyteckiej auli Collegium Witkowskiego im. ks. prof. Józefa Tischnera - dla uczniów SP1 poprowadził prelekcję „Droga Piłsudskiego do niepodległości”.

Jadwiga Postawa

 

767575