Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Projekt „Przygoda z nauką w murach UJ” ma nowego Patrona!

Projekt „Przygoda z nauką w murach UJ” ma nowego Patrona!

Treść

 

W związku z powołaniem prof. dr. hab. Pana Jacka Popiela na 306. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – na kadencję akademicką 2020 – 2024 - honorowy patronat nad autorskim projektem edukacyjnym „Przygoda z nauką w murach UJ” pełnił będzie naukowiec zaprzyjaźniony z ks. prof. Józefem Tischnerem.

Jego Magnificencja prof. Jacek Popiel to profesor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 1977 roku. Był dyrektorem Instytutu Polonistyki, a następnie dziekanem Wydziału Polonistyki. Autor ponad 200 prac, m.in. 20 książek, w tym 6 indywidualnych. Jego teksty były tłumaczone na język angielski, francuski, włoski, hiszpański. Jest autorem kilku scenariuszy teatralnych, sztuki “Doktor Korczak”, wystawionej w kilku miastach japońskich, m.in w Tokio. Od 2012 był prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej UJ. Przez wiele lat  związany z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora oraz rektora.

W 1978 roku Patron starosądeckiej SP1 ks. prof. Józef Tischner  udzielił Panu Profesorowi sakramentu małżeństwa.

Jesienią 2019 roku Pan prof. Jacek Popiel był honorowym gościem uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” w auli Collegium Novum UJ.

Zgodnie z założeniami regulaminowymi: Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.

Patronat Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka oraz prof. dr. hab. Jacka Popiela - przyznany inicjatywie dydaktycznej stanowi honorowe wyróżnienie podkreślające wyjątkowy charakter dydaktycznej inicjatywy koordynowanej przez Panią Renatę Jasińską – Nowacką – współautorkę projektu współpracy z UJ i Panią Jadwigę Postawę – studentkę Rektora – prof. Jacka Popiela.

Uniwersytet Jagielloński – partner projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” -  na łamach akademickiego pisma „Alma Mater” zaprezentował  cykl publikacji prezentujących realizację działań inicjatywy pedagogicznej.

                                                                                             Jadwiga Postawa

 

 

767575