Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

PRZYGODA Z NAUKĄ W MURACH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

PRZYGODA Z NAUKĄ W MURACH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Treść

              

              Pod takim hasłem przebiegała kolejna już naukowa wycieczka „Krakowskim szlakiem profesora Tischnera”, którą w dniu 4 listopada 2016 roku  zorganizowały nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy VI a wraz z wychowawczynią mgr Jadwigą Postawą oraz delegaci pozostałych klas VI z nauczycielką mgr Renatą Jasińską Nowacką. Radę Rodziców reprezentowała pani mgr Beata Kurzeja. Zaproszenie do UJ przyjęli także absolwenci „1”: Jakub, Miłosz i Wiktor, którzy w dniu 12 lutego 2016 roku debiutowali w gmachu Alma Mater Jagiellonica w roli „wykładowców uczelni”. Wśród uczestników wycieczki znalazł się student UJ - słuchacz Uniwersytetu Dzieci - Beniamin Buchman, na co dzień uczeń klasy VI a.  

              Starosądecka „1” gościła w Uniwersytecie Jagiellońskim, korzystając z  zaproszenia pani mgr Marioli Grylewicz reprezentującej Pion Kanclerza UJ.

              W sercu Starego Miasta, blisko historii i tradycji, grupa 54 szóstoklasistów pojawiła się punktualnie o godz. 9.00. Tu, w gmachu Collegium Witkowskiego, cieszącym się zasłużoną opinią niezwykłego miejsca filozofowania, gdzie profesor Józef Tischner przez wiele lat prowadził pasjonujące, intelektualne spotkania ze studentami, przyciągające tłumy słuchaczy, uczniowie „1” uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanym wykładzie „Żołnierze Niezłomni”. Temat wykładu, zaproponowany przez organizatorki szkolnej wycieczki, stanowił kontynuację projektu „Być Polakiem w każdym wieku”, organizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza. Wykład, połączony z warsztatami, w pięknej, amfiteatralnej auli im. ks. prof. Józefa Tischnera, poprowadził doktorant UJ pan Mateusz Gawlik.

               Pobyt w jednym z najstarszych gmachów UJ stał się także okazją do zwiedzenia ulubionego miejsca pracy Patrona „1”. To właśnie tu ks. prof. Józef Tischner „tworzył atmosferę rozumnej refleksji nad zawiłymi, ludzkimi sprawami”. Dla uczestników naukowej wycieczki otwarto także drzwi Ogrodu Profesorów UJ, stanowiącego enklawę zieleni. Pod czujnym okiem mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej delektowano się urokiem jesiennej przyrody, rozpoznając botanikę magicznego miejsca uczelni. Podziwiano tu także rzeźby profesorów, wykonane z neogotyckich elewacji. Zapoznano się również z podniebną galerią portretów profesorów UJ, m.in. więźniów obozu Sachsenhausen. Z uwagą obserwowano osiągnięcia nauki i techniki na przestrzeni wieków: zegar słoneczny, astrolabium, detektor promieni kosmicznych, budkę meteorologiczną, model sfery armilarnej, półkule magdeburskie do demonstrowania istnienia próżni i ciśnienia atmosferycznego.

              Doceniając rangę edukacyjnej inicjatywy mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa  złożyły podziękowanie pracownikom UJ za zaangażowanie i pomoc w organizacji zajęć dla starosądeckich „studentów UJ”. Z kolei wdzięczność wykładowcy wyrazili: pani mgr Beata Kurzeja wraz z uczniami „1”.

              W imieniu prof. dr. hab. Sławomira Sprawskiego dr Grzegorz Chomicki przekazał autorkom szkolnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” książkę - publikację prof. Czesława Brzozy, wykładowcy UJ, która wzbogaci księgozbiór szkolnej „Biblioteki Jagiellońskiej” smiley  w klasopracowni nr 13.

             Centralnym punktem wycieczki stała się wizyta w reprezentacyjnym gmachu UJ – Collegium Novum. Siedzibę Jego Magnificencji – rektora uczelni zwiedzono dzięki uprzejmości pani mgr Marioli Grylewicz.

              Zamknięte na co dzień drzwi reprezentacyjnej auli, stanowiącej wizytówkę Collegium Novum, dla starosądeckich gości otworzyła - za zgodą Kanclerza UJ pani Ewy Pędrackiej Kwaskowskiej -  pani mgr Agnieszka Mola. W auli uczelni podziwiano cenne dzieła sztuki, m.in. obraz doctora honoris causa UJ Jana Matejki, „Astronom Kopernik”, a także portrety fundatorów Akademii Krakowskiej: Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły. Z uwagą obejrzano też film promujący jubileusz 650-lecia uczelni.  Wszystkich uczestników wycieczki zaskoczył niecodzienny widok Jego Magnificencji – rektora UJ ubranego w reprezentacyjny strój, który pani mgr Agnieszka Mola osobiście założyła „władcy uczelni”. smiley

              Zaszczytem dla szóstoklasistów była wizyta w historycznej sali nr 56, w której w dniu 6 listopada 1939 roku aresztowano 183 profesorów w ramach akcji Sonderaktion Krakau. W związku z 77 rocznicą tragedii profesorów uwięzionych w obozie w Sachsenhausen przewodniczący szkoły Antoni Lelek oraz Maja Kruczek reprezentująca Samorząd Uczniowski złożyli symboliczną wiązankę kwiatów przy tablicy honorującej ofiary niemieckiej akcji. Sfotografowano się także przy usytuowanym w pobliżu Collegium Novum „Dębie Wolności” zasadzonym w dniu 3 maja 1919 roku na pamiątkę odzyskania przez Polskę 11 listopada 1918 roku niepodległości.

             Kontynuując przygodę z nauką w murach UJ, uczniowie starosądeckiej SP zatrzymali się przy ul. Gołębiej 20, gdzie w gmachu Collegium Philologicum UJ Patron „1” prowadził pierwsze wykłady dla studentów polonistyki, a Karol Wojtyła, student polonistyki, rozpoczął własną przygodę z nauką w Alma Mater Jagiellonica w 1938 roku.

             Kolejne zajęcia dla starosądeckich „studentów” mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa zorganizowały w najstarszym gmachu UJ – Collegium Maius, uznawanym za serce Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pomieszczeniach parterowych budynku zakupionego w 1400 roku przez króla Władysława Jagiełłę szóstoklasiści uczestniczyli w doświadczeniach przygotowanych w ramach ekspozycji „Nauki dawne i niedawne”. W salach: „Pomiar czasu i współrzędnych wczoraj i dziś”, „ W świecie fal”, „Aranżacja dawnej izby alchemicznej”, „Między bitem a abakiem” prowadzono interaktywne eksperymenty. Wystawa – o ściśle edukacyjnym charakterze – w niestandardowy sposób popularyzowała zagadnienia z obszaru nauk ścisłych.

             Żądni wiedzy uczniowie „1” odwiedzili też usytuowany nieopodal „Zaułek Estreichera”, twórcy Muzeum UJ oraz dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. To urokliwe miejsce ożywiają rzeźby Karola Badyny - profesora ASP - przypominające sławy nauki i kultury UJ. Starosądeccy uczestnicy wycieczki „Krakowskim szlakiem profesora Tischnera” z dumą fotografowali się z uwiecznioną w brązie rzeźbą swojego Patrona. Z zainteresowaniem wysłuchali także wykładu nauczycielki popularyzującego wiedzę na temat krakowskich przyjaciół ks. prof. Józefa Tischnera, towarzyszących Patronowi „1” w „Zaułku Estreichera”.

             Pełniące rolę przewodników po malowniczej dzielnicy uniwersyteckiej nauczycielki „1” zawędrowały wraz z uczniami do zabytkowej kolegiaty akademickiej – Kościoła św. Anny, w którym Karol Wojtyła powierzył ks. prof. Józefowi Tischnerowi duszpasterstwo pracowników nauki.

             Przystankiem na szlaku wędrówki starosądeckich „tischneromaniaków” stała się na chwilę siedziba redakcji „Tygodnika Powszechnego”, z którym związany był przez wiele lat Patron „1”. Atrakcją dla uczniów była możliwość zasiadania na usytuowanej nieopodal „ławce Tischnera”. Literacka ławka Tischnera jest jedną z wielu promujących projekt Kody Miasta – inicjatywę związaną z przyznaniem miastu w 2013 roku prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO. Z ideą projektu zapoznała szóstoklasistów mgr Jadwiga Postawa, informując uczestników naukowej eskapady, iż dawna stolica Polski jest jednym z nielicznych miast na świecie noszących to zaszczytne miano.

             Niestrudzeni wędrowcy podróżujący szlakiem Patrona zawitali również na rozsławioną muzycznie krakowską ulicę – Bracką. Podziwiali tu Pałac Larischa – kolejną siedzibę UJ, gdzie w czasach młodości Józefa Tischnera mieściła się biblioteka i czytelnia, z których ambitny student korzystał z pewnością.

             Dodatkowe zajęcia dla uczniów organizatorki wycieczki zaplanowały w Muzeum Historycznym Miasta KrakowaPodziemia Rynku. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, kontynuując wędrówkę po mieście Patrona, przemierzyli turystyczny szlak zatytułowany „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, uczestnicząc w interaktywnej wystawie. Starosądeccy piechurzy zwiedzili unikatowy na skalę europejską rezerwat archeologiczny o powierzchni blisko 4000 m², który wychowankom „1” zapewnił możliwość podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dziejów średniowiecznego Krakowa.

             Atrakcje umysłowe dopełniła uczta dla ciała – obiad w popularnym, studenckim barze sałatkowym. Galeria kulinarnych smaków - za specjalną zgodą szefa „Chimery” - odbyła się w piwnicach kamienicy przy ul. św. Anny 3 pamiętających czasy założycieli Akademii Krakowskiej. Na szlaku wędrówki znalazła się także „Manufaktura Czekolady” przy Placu Mariackim. Ewentualne niedobory magnezu u strudzonych nauką w dniu 4 listopada br. starosądeckich „studentów UJ” uzupełniono, delektując się smakiem aromatycznej i apetycznej czekolady.

             Na czas odbywania edukacji w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego uczniom „1” założono specjalną KARTĘ INDEKSU. Zgromadzono na niej wpisy pracowników UJ, a wkrótce uzupełnią ją dodatkowe oceny z kolokwium i egzaminu, wystawione w macierzystej Alma Mater smiley  przez koordynatorki szkolnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”. KARTA INDEKSU ucznia – studenta z pewnością w przyszłości znajdzie odzwierciedlenie w CV absolwenta „1” ubiegającego się o indeks najstarszej uczelni w kraju.

               Nauka w murach UJ stanowiła pasjonującą podróż w głąb historii uczelni i dziejów nauki polskiej. Odkrywanie świata poprzez eksperymenty naukowe okazało się wspaniałym sposobem spędzenia czasu. Alma Mater Jagiellonica – najstarsza polska uczelnia, zasłużenie ciesząca się estymą i szacunkiem, symbol kraju i polskiej nauki -  w dniu 4 listopada 2016 roku stała się dla starosądeckich szóstoklasistów miejscem doświadczania przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.

              Kolejną wycieczkę z cyklu „Krakowskim szlakiem…” zaplanowano w 2017 roku.

 

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

805391