Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

ODYSEJA TALENTÓW SP1 W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

ODYSEJA TALENTÓW SP1  W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Treść

               W roku szkolnym 2015/2016, z inicjatywy nauczycielek mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej i mgr Jadwigi Postawy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wdrożyła autorski projekt dydaktyczny „Przygoda z nauką w murach UJ”, organizując dla szóstoklasistów wycieczki edukacyjne połączone z wykładami w Alma Mater Jagiellonica.

               Korzystając z zaproszenia oraz gościnności i uprzejmości  najstarszej uczelni w kraju, koordynatorki  inicjatywy wiosną 2017 roku zaplanowały w gmachu prestiżowej uczelni cykl zajęć edukacyjnych upamiętniających bohaterów 2017 roku. W roli nastoletnich „wykładowców” debiutowali szóstoklasiści starosądeckiej SP1, twórcy prezentacji:

- „Piłsudski jakiego nie znamy”,

- „ Kościuszko – bohater dwóch narodów”,

- „Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski bohaterami historii oraz sztuki”,

- Rok 2017 Rokiem Wisły – Królowej Polskich Rzek”.

              Uczniowskie projekty multimedialne zaprezentowano w amfiteatralnej sali Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorami prezentacji byli zdolni „studenci” – uczniowie klasy VI a: Agnieszka Żak, Jakub Treit, Beniamin Buchman, student UJ – Uniwersytetu Dzieci, uczennica klasy VI d Oliwia Tokarczyk oraz reprezentujące klasę VI c: Aleksandra Górska, Urszula Rams, Kinga Sroka i Hanna Świeboda.

             Pobyt w gmachu prestiżowej uczelni stał się także pretekstem do uhonorowania pracy i osiągnięć ambitnych „studentów” Grodu św. Kingi. W auli im. ks. prof. Józefa Tischnera Uniwersytetu Jagiellońskiego starosądeckim „studentom” – uczestnikom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” nauczycielki: mgr Renata Jasińska Nowacka i  mgr Jadwiga Postawa wręczyły dyplomy potwierdzające zaangażowanie w edukacyjne inicjatywy podejmowane w ramach autorskiego projektu.

              W gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczono  także dyplomy szóstoklasistom – zwycięzcom szkolnego konkursu o Patronie szkoły. W imieniu starosądeckiej SP1 wręczyła je pani mgr Jadwiga Postawa, honorując: Kingę Srokę z kl. 6c, zdobywczynię I miejsca, Aleksandrę Sztafę z kl. 6d i Beniamina Buchmana z kl. 6a, wyróżnionych zaszczytnym II miejscem oraz Oliwię Kamińską z kl. 6d, Szymona Śmierciaka z kl. 6aNorberta Olszowskiego z kl. 6a, którzy wywalczyli  III miejsce. Ambitni starosądeczanie, dumni obywatele Grodu św. Kingi, sfotografowali się przy tablicy honorującej Patrona auli, którą – w 70. rocznicę urodzin księdza profesora Józefa Tischnera odsłonili: rektor UJ prof. Franciszek Ziejka oraz prof. Marian Tischner – brat Patrona SP1.

               W przepięknej scenerii Ogrodu Profesorów UJ, stanowiącego enklawę magicznej zieleni, uczniów SP1 – uczestników ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” wyróżniono również dyplomami honorującymi przedsięwzięcia podejmowane w ramach ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” i  projektu „Poznajemy urząd od podszewki”. Asygnował je, na prośbę koordynatorów, reprezentujący rodziców dzieci zaangażowanych w szkolne inicjatywy Pan mgr Tadeusz Śmierciak, a zasponsorował tata „studenta UJ” Pan Jarosław Baraściak.

              W imieniu dyrektor szkoły Pani mgr Elżbiety Bodziony wręczono  pismo – podziękowanie dyrektorowi Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Sławomirowi Sprawskiemu, dr. Grzegorzowi Chomickiemu, wykładowcy starosądeckich „studentów” dr. hab. Januszowi Mierzwie oraz pracownikowi uczelni koordynującemu  przedsięwzięcia starosądeckiej „1”, wyrażając wdzięczność za możliwość współpracy SP1 z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na pamiątkę pobytu młodych starosądeczan wykładowca uczniów „1” dr hab. Janusz Mierzwa wręczył koordynatorkom autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” książkę - rozprawę naukową, na podstawie której wykładowca UJ w 2014 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego - zatytułowaną „Starostowie Polski międzywojennej”. Wzbogaci ona księgozbiór szkolnej „Biblioteczki Jagiellońskiej” w klasopracowni polonistycznej.

              W gabinecie honorowego profesora UJ - prof. Franciszka Ziejki, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999 – 2005, którego szóstoklasiści mieli zaszczyt i przyjemność poznać - zdeponowano pismo, sprawozdanie z inicjatyw, jakie Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oferowała szóstoklasistom, uczestnikom edukacyjnego projektu.       

              W zgodnej opinii starosądeckich „studentów”: Nauka jest najlepszą przygodą!

                         Jadwiga Postawa , Renata Jasińska Nowacka

805386