Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w ogólnopolskim programie „Młodzi w Akcji”

SP1 w ogólnopolskim programie „Młodzi w Akcji”

Treść

Młodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych w całej Polsce. Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.

              Do programu CEO starosądecką Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera zgłosiły - za zgodą Dyrekcji szkoły - nauczycielki: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka, które w dniu 6 października 2017 roku uczestniczyły w Krakowie w szkoleniu poświęconemu teoretycznym i praktycznym aspektom wdrażania inicjatyw.    

              Patronat honorowy nad programem „Młodzi w Akcji” w roku 2017 sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.                  

              Wkrótce młodzież SP1 - pod kierunkiem szkolnych koordynatorów programu - przystąpi do zorganizowania i przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej związanej z akcją charytatywną w mediach społecznościowych.

W realizacji zadań uczestniczyć będą przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”, nad którym honorowym patronat sprawuje Pani Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu oraz zaproszona do współpracy Rada Rodziców „1”.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

845637