Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Wolontariusze SP1 w kampanii Światowego Dnia Godności

Wolontariusze SP1 w kampanii  Światowego Dnia Godności

Treść

Jak rozmawiać z uczniem, który doświadcza hejtu? Jak pomóc własnemu dziecku, gdy zetknie się z hejtem?  Co może zrobić uczeń, gdy sam doświadczy hejtu?

Global Dignity Poland oraz Fundacja Świadomego Rozwoju, przygotowały materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów, które mogą pomóc poradzić sobie w sytuacji zetknięcia się z problemem hejtu i mowy nienawiści w internecie. Materiały zostały opracowane w oparciu o wyniki ogólnopolskiego badania „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży” przeprowadzonego przez firmę badawczą IQS. 

Global Dignity jest międzynarodową inicjatywą  propagującą ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka. Główne wydarzenia w ramach programu koncentrują się podczas Światowego Dnia Godności, przypadającego w każdą trzecią środę października. Tego dnia tysiące wolontariuszy rozmawia z uczniami o godności w szkołach na całym świecie. W Polsce projekt obecny jest od 2009 roku. Nowa Era jest partnerem edukacyjnym programu w Polsce. 

Tematem przewodnim obecnej edycji jest coraz poważniejszy wśród uczniów problem hejtu i mowy nienawiści. 

W roku 2017 Światowy Dzień Godności przypada  18 października.

To święto ma na celu propagowanie uniwersalnego prawa każdego człowieka do godnego życia. Światowy Dzień Godności jest wspólną inicjatywą Księcia Norwegii Haakona, profesora Pekka Himanena z Finlandii oraz Amerykanina Johna Hope Bryanta. Pomysł zrodził się w 2006 roku.

Starosądecka „1” dba o to, by wszyscy czuli się równi, promując i wychowując uczniów zgodnie z zasadami tolerancji i szacunku do siebie. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podejmowane są działania mające na celu promowanie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Roli uświadomienia uczniów o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie w dniu 18 października 2017 roku podjęli się wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Budzimy serca” współpracujący ze Stowarzyszeniem Sursum Corda, lektorzy szkolnej audycji radiowej:

SP1 w kampanii Światowego Dnia Godności.

W bieżącym roku szkolnym kampania na rzecz godności człowieka przebiega po hasłem wolności słowa i  języka internetowego oraz związanych z nimi zagrożeń. Język internetowy i agresja słowna to część cyberprzemocy, z którą uczniowie każdej szkoły mogą  spotkać się w Internecie.

Najczęstsze formy agresji elektronicznej to:

  • włamania na pocztę elektroniczną, komunikatory w celu rozpowszechnienia kompromitujących materiałów
  • rozsyłanie dyskredytujących wiadomości
  • konstruowanie ośmieszających i poniżających witryn internetowych
  • zbierania informacji o danej osobie, które zostają wykorzystane następnie do zastraszania, poniżania ofiary on-line
  • kradzież tożsamości w sieci internetowej, podszywanie się od określoną osobę

Jak nie zostać ofiarą agresji:

1. Należy chronić swoją prywatność - nie tylko poprzez ograniczone udostępnianie danych osobowych osobom obcym, ale również przez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, programów antywirusowych i antyszpiegowskich. 

2. Nie powinno się udostępniać swoich haseł ani loginów. Ważne jest również, aby nie były one łatwe do odgadnięcia. Błędem jest ponadto zapisywanie haseł czy ważnych informacji służących do komunikacji w Internecie - ponieważ mogą one trafić w niepowołane ręce. Hasła są zazwyczaj na tyle krótkie, że z powodzeniem można je zapamiętać i nie narażać się na nieprzyjemności związane z ich przechwyceniem przez osoby do tego niepowołane. 

3. Podejrzane e-maile oraz wiadomości od nieznanych osób o niepokojącej treści należy pozostawiać bez odpowiedzi.

4. Nie warto wdawać się w kłótnie ani pozwolić na sprowokowanie się do wymiany obelg. Należy starać się unikać takich miejsc w Internecie, gdzie pojawia się agresja i przemoc.

5. Warto interesować się tym, na jakie strony wchodzi pociecha oraz uczulić ją na podawanie informacji o sobie. Pomocne w tym zakresie są programy filtrujące niechciane treści oraz obserwowanie na co dzień zachowania dziecka. Najmłodsi staja się coraz częściej ofiarą cyberprzemocy, a ich rówieśnicy bywają bezwzględni w dręczeniu i wyśmiewaniu za pomocą Internetu.

W każdym przypadku  należy jednak reagować i przeciwstawiać się agresji.                        

  /źródło: Internet + materiały edukacyjne Nowej Ery/

J.  Postawa, R.  Jasińska Nowacka

 

 

845623