Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Rok wolontariatu w starosądeckiej SP1

Rok wolontariatu  w starosądeckiej  SP1

Treść

Wychowanie do wartości to jeden z priorytetów polityki oświatowej. Popularyzując ideę wolontariatu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu promuje wśród wychowanków przekonanie, że: „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.

Uczniowie SP1, angażując się w działania „non profit”, uczą się kształtowania postaw prospołecznych, rozwijania kompetencji interpersonalnych, w tym szacunku do drugiego człowieka, uwrażliwiania  na potrzeby osób potrzebujących, empatii oraz aktywizowania współpracy  z organizacjami pozarządowymi.

Szkolny Klub Wolontariatu „Budzimy serca” powołany w starosądeckiej SP1 zainaugurował działalność w maju 2017 roku podczas TISCHNERIADY – święta społeczności szkolnej. Od roku, współpracując z Radą Rodziców, uczymy się aktywności w trosce o najbardziej potrzebujących.

Nasze dotychczasowe inicjatywy:

- Zaangażowanie się w akcję fundacji  Rak'n'Roll  Wygraj Życie! (udział w ogólnopolskiej kampanii „Daj włos!”)

- Nawiązanie kontaktu z fundacją AKOGO powołaną przez aktorkę - panią Ewę Błaszczyk ( zaangażowanie uczestników „Tischneriady” do wsparcia kliniki „Budzik” poprzez wysyłanie sms na nr: 75250 o treści: BUDZIMY ).

- Nawiązanie współpracy z pozarządową organizacją ekologiczną o charakterze międzynarodowym - WWF i dokonanie symbolicznej adopcji zagrożonych zwierząt: wilka i niedźwiedzia.

- Wsparcie finansowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie.

-  Zaplanowanie pomocy dla koleżanki - chorej uczennicy szkoły, udział w loterii fantowej dla Oliwii – „Wkręć się w pomaganie”.

- Zorganizowanie spotkania w SP1 z dr hab. n. med. Jolantą Goździk, wiceprzewodniczącą - członkiem Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, kierownikiem Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, pracownikiem naukowym Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

- Spotkanie w murach szkoły z panem Adamem Cieślą, fundatorem i prezesem zarządu Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera.

- Zorganizowanie prelekcji dla rodziców uczniów SP1 z Amazonkami reprezentującymi Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi paniami: Bożeną Kiemystowicz – prezes i  Małgorzatą Karwalą – sekretarzem oraz  przedstawicielką organizacji EUROPA DONNA panią Krystyną Kronenberger – prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek im. Heleny Włodarczyk.

- Spotkanie z panem Włodzimierzem Pustułką, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentem starosądeckiego Uniwersytetu III Wieku, Bohaterem Roku 2017, laureatem Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem - Senior Roku”.

- Zaangażowanie w akcję Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zgłoszenie szkolnej inicjatywy i opublikowanie jej na str. internetowej www.prezydent.pl . 

- Zorganizowanie w szkole spotkanie z koordynatorką Stowarzyszenia Sursum Corda panią mgr Haliną Rams i udział w sympozjum „ABC podstaw prawnych wolontariatu”.

- Organizowanie gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci SP1 w świetlicy szkolnej.

- Włączenie się do ogólnopolskiej kampanii Światowego Dnia Godności i udział w projekcie: „Hejt? Hejtu nie promuję. Hejt banuję, bo reaguję.”

- Przygotowanie szkolnej audycji radiowej: „Wolontariusze SP1 na rzecz godności człowieka” w związku z 39. rocznicą wyboru metropolity krakowskiego, największego w historii Polski obrońcę godności człowieka, kardynała Karola Wojtyły – Papieża Polaka św. Jana Pawła II do Stolicy Piotrowej ( w ramach udziału w ogólnopolskim programie „Szkoła tolerancji”).

- Zorganizowanie „Gali Społeczników - Patriota i Patriotka XXI wieku” i uhonorowanie  osób zasłużonych dla społeczności lokalnej oraz szkoły: nauczycieli emerytów SP1 a także rodziców dzieci, którzy na co dzień wspierają młodzież w inicjatywach podejmowanych w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu jak również projektów dydaktyczno - wychowawczych wdrażanych w szkole wyróżnionej certyfikatem „DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ SZKOŁY”.

 - Przystąpienie do organizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii crowdfundingowej związanej z akcją charytatywną w mediach społecznościowych na rzecz chorej uczennicy szkoły w ramach ogólnopolskiego projektu „Młodzi w akcji!”.

- Zorganizowanie spotkania z bohaterem historii - Sybirakiem - panem  Kazimierzem Korczyńskim, historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (w ramach wdrożonego w szkole przez koordynatorki wolontariatu projektu „Ojczyzna - na start!”).

- Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach współpracy z Gminnym Schroniskiem - Ośrodkiem Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu.

- Zakup opału na zimę dla rodziny ucznia SP1 potrzebującej wsparcia.

- Udział w prelekcji z udziałem prawnika - sędziego Pana  Mieczysława Kamińskiego – koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

- Reprezentowanie szkoły podczas  12. Dni Księdza Tischnera. Udział w wykładzie  pt. „Rewolucja w Kościele czy głęboka reforma?” Janusza Poniewierskiego, wieloletniego redaktora „Tygodnika Powszechnego”, publicysty specjalizującego się w problematyce kościelnej, autora szeregu opracowań poświęconych pontyfikatowi Jana Pawła II.

Aktualnie Szkolny Klub Wolontariatu „Budzimy serca” starosądeckiej SP1 angażuje się w inicjatywę na rzecz małych mieszkańców Lwowa, koordynując akcję pomocy podopiecznym polskiej placówki oświatowej we Lwowie w ramach szkolnej kampanii „Dar serca”.

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

845633