Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym

Społeczność SP1 w Sądzie Okręgowym

Treść

             Dzień 26 listopada 2018 roku - w almanachu Sądu Okręgowego i w kalendarzu patriotycznych inicjatyw Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – zarezerwowano dla akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. Pod hasłem „Wolontariusze na rzecz Ojczyzny” wychowankowie SP1 celebrowali setną rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

              Ideę popularyzowania polskich bohaterów WOLNOŚCI promowała inscenizowana rozprawa sądowa w gmachu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: „Bohaterowie historii dają świadectwo prawdzie” w wykonaniu uczniów i nauczycieli starosądeckiej „1”.

              W scenariuszu stanowiącym hołd wobec bohaterów Sądecczyzny - Małej Ojczyzny wychowanków SP1 - zarezerwowano także role dla rodziców uczniów SP1 – zawodowych przedstawicieli Temidy, absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skład orzekający Sądu Okręgowego reprezentowali ósmoklasiści: sędzia - przewodniczący Norbert Olszowski, sędzia Martyna Berezowska oraz legitymująca się aplikacją sędziowską Pani Beata Kurzeja. W roli obrońcy oskarżonego debiutowała uczennica  Anna Lipka. Siódmoklasistce towarzyszył radca prawny – Pan Marcin Deja. W roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego - Amerykanina, świadka Holocaustu Jacka Brodmanna wystąpiła adwokat – Pani Dorota Fryźlewicz – Buchman. Bohatera historii – Jana Cielucha – reprezentowali ósmoklasiści, młodzi mecenasi: Jakub Treit z asystentem Beniaminem Buchmanem. Przedstawicielem strony skarżącej w apelacyjnym procesie Heinricha Hamanna został siódmoklasista – prokurator Karol Brzęczek. Zaszczytną rolę Księcia Niezłomnego - metropolity krakowskiego Adama Sapiehy - przyjął nauczyciel SP1, ksiądz katecheta Dominik Furgał. Rolę hrabiny Karoliny Lanckorońskiej - wizytującej podczas okupacji Nowy Sącz, żołnierza Armii Krajowej, podwładnej gen. Tadeusza Bora - Komorowskiego - odegrała reprezentująca Związek Nauczycielstwa Polskiego Pani Lilianna Królikowska. Niewdzięczną rolę Kata Nowego Sącza i okolic reżyser spektaklu powierzył wzorowemu na co dzień rodzicowi, Polakowi - Patriocie – Panu Piotrowi.

W roli dziennikarzy dokumentujących wydarzenie wystąpili rodzice: Pan Rafał Buchman i Pan Krzysztof Brzęczek.

Funkcji sądowego sekretarza – protokolanta podjęła się uczennica klasy 8a Emilia Ogorzały. Rolę gospodarza spotkania witającego przybyłych gości pełniła ósmoklasistka Sylwia Brzozowska.

Świadków oskarżenia reprezentowali uczniowie klasy 6a i 8a:

Pola Pietrzak ( w roli hrabiny Stefanii Stadnickiej),

Wiktoria Bołoz (w roli Heleny Sapiehy – siostry kardynała Adama Sapiehy),

Emilia Deja (w roli aktorki Danuty Szaflarskiej, nowosądeczanki),

Katarzyna Łubik (w roli aktorki Zofii Rysiówny – żołnierza AK),

Wojciech Kurzeja (w roli Zbigniewa Rysia – żołnierza AK),

Michał Brzeziński (w roli Jana Karskiego - kuriera premiera i gen. Władysława Sikorskiego),

Bartosz Zaremba (w roli Jana Słowikowskiego, nowosądeczanina, lekarza kuriera Jana Karskiego),

Arkadiusz Duda (w roli Józefa Sapiehy – syna hrabiego Adama Sapiehy),

Mateusz Łęczycki (w roli Czesława Lenczewskiego – malarza, starosądeczanina, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych),

Patryk Stawiarski (w roli Jana Cielucha - posła II RP, przyjaciela premiera Wincentego Witosa),

Eryk Poplicha (w roli prof. Uniwersytetu Lwowskiego Hugo Steinhausa),

Emilia Sowińska (w roli Stefanii Steinhaus – żony profesora),

Aleksandra Sztafa (w roli Eugenii Romańskiej – uczennicy nowosądeckiego malarza Bolesława Barbackiego).

Obserwatorów procesu, przedstawicieli społeczeństwa reprezentowali:

Zuzanna Gancarczyk - uczennica klasy 8a  i Jakub Nowak – uczeń klasy 7b.

              Scenariusz honorujący ambasadorów słowa i czynu napisała polonistka starosądeckiej SP1 Pani Jadwiga Postawa. Rolę konsultantów merytorycznych procesu opartego na faktach historycznych pełnili rodzice uczniów– prawnicy oraz historyk – dr nauk humanistycznych Pan Łukasz Połomski.

              Patriotyczną uroczystość starosądeckiej SP1 - promującą Jubileuszowy 2018 Rok - swoją obecnością zaszczycili:

- Dyrekcja szkoły: Pani dyrektor Elżbieta Bodziony i Pani wicedyrektor Barbara Dyrek,

- Pani Ewa Zielińska - sprawująca honorowy patronat nad inicjatywami Szkolnego Klubu Wolontariatu  - radna powiatu nowosądeckiego, uhonorowana tytułem Przyjaciela starosądeckiej SP1,

- Dyrekcja Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu: Pani Maria Sosin i Pani Monika Jackowicz – Nowak,

- Pani Ewa Ślusarczyk – wiceprezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

- Pan Andrzej Tyka - dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

- Pan Paweł Kołodziejczyk  - zastępca kierownika oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,         

- Pan Arkadiusz Buchman –  pracownik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

- Pan Artur Franczak – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.    

              W roli obserwatorów inscenizacji sądowej wystąpili również towarzyszący dzieciom rodzice: Pani Renata Brzezińska, Pani Elwira Jawor, Pani Beata Lipka, Pan Marcin Bołoz, Pan Rafał Jawor, Pan Marek Sztafa oraz uczniowie klasy 7b.

              Edukacyjne spotkanie uzupełniało multimedialne sprawozdanie z inicjatyw patriotycznych realizowanych przez starosądecką „1”, przygotowane przez nauczycielkę SP1 Panią Renatę Jasińską – Nowacką, zaprezentowane przez uczniów klasy 5c: Martynę Skoczeń i Karola Bombę.

Jadwiga Postawa

956391