Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „1” „budzi serca” uczestników Tischneriady 2017

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „1” „budzi serca” uczestników Tischneriady 2017

Treść

     

          W maju 2017  roku SP1 zainaugurowała działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”, nad którym honorowy patronat sprawuje Pani Ewa Zielińskaprzewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu. Pomysłodawczyniami inicjatywy są nauczycielki starosądeckiej „1”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka. Projekt do realizacji złożył uczeń klasy VI a Wojciech Kurzeja w trakcie I sesji Rady Uczniów II etapu w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. W dniu 9 maja 2017 roku – na mocy podjętej przez nastoletnich radnych SP1 Uchwały nr 16/05/2017 - wniosek uczniów przyjęto do realizacji.

               Tischneriada 2017 stała się znakomitą okazją do włączenia się do akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

Aktywni wolontariusze SP1 w dniu 27 maja 2017 roku „budzili serca” społeczności szkolnej: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, opiekunów dzieci, gości festynu oraz rówieśników, zapraszając do pomocy. Podczas Tischneriady - Szkolny Klub Wolontariatu „Budzimy serca”, którego opiekunkami są nauczycielki: pani Jadwiga Postawa i pani Renata Jasińska Nowacka wraz z Radą Rodziców, którą reprezentują: pani Beata Kurzeja i pani Anna Tokarczyk, koordynowali następujące akcje charytatywne:

- wsparcie Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie (wpłaty wg uznania darczyńców),

- pomoc dla uczennicy SP1 Oliwii Kurzei (loteria fantowa koordynowana przez Radę Rodziców - wpłaty wg uznania darczyńców),

- wsparcie fundacji AKOGO powołanej przez aktorkę - panią Ewę Błaszczyk i kliniki "Budzik" (sms na nr: 75250 o treści: BUDZIMY, koszt: 6,15 zł z VAT; całkowity dochód netto z usługi operatorzy przeznaczają na cele statutowe fundacji),

- adopcja niedźwiedzia w ramach akcji fundacji WWF ( wpłaty symboliczne, np. 10, 20, 50 groszy - 1 zł.).

              Akcje zainicjowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Radę Rodziców SP1 gratyfikowano słodkim upominkiem przygotowanym przez Radę Pedagogiczną oraz rodziców dzieci.                                                     

                                Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

845622