Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Starosądecka SP1 w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel”!

Starosądecka SP1 w  ogólnopolskim programie  „Młody Obywatel”!

Treść

Celem wdrażanego w szkole programu „Młody Obywatel” jest nie tylko promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej, ale także zaangażowanie młodego pokolenia do aktywnego działania w swoim najbliższym środowisku. Wszystkie podejmowane w szkole inicjatywy koordynują pomysłodawczynie projektu, które w dniu 8 października w Krakowie wzięły udział w spotkaniu inaugurującym wdrożenie projektu w roku szkolnym 2016/2017.

W ramach realizacji programu CEO inicjatorki i koordynatorki szkolnego programu „Młody Obywatel” wybrały projekt „Poznajemy urząd od podszewki”, proponując spotkania z pracownikami urzędu zatytułowane:

- „Przeszłość i przyszłość Starego Sącza” – spotkanie z burmistrzem miasta Panem mgr. Jackiem Lelkiem,

- „Ekologiczne inspiracje” – spotkanie z pracownikiem wydziału ochrony środowiska Panią mgr Elżbietą Migacz,

- „Starosądeczanie w urzędzie” – spotkanie z pracownikami UM : Panią mgr Joanną Orłowską i Panią Elżbietą Zarembą,

- „Edukacja XXI wieku” – spotkanie z Panią mgr Barbarą Porębską,

- „Zabieram głos w sprawie…” – sesja Rady Uczniów „1”

- „Praca ma smak”- szóstoklasista na stażu w urzędzie.

Zgodnie z oczekiwaniami pomysłodawców szkolnego projektu spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Starym Sączu – za zgodą władz urzędu - realizowano w budynku urzędu oraz w szkole. Udział w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel” nie był wyłącznie pretekstem do wyjścia poza mury szkoły, ale – zgodnie z ideą projektu – umożliwił naszym uczniom przejęcie inicjatyw i nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami. Nasi wychowankowie, realizując zadania projektu „Poznajemy urząd od podszewki”, zdobyli cenne doświadczenie i nauczyli się szanować pracę swoją oraz dorosłych.

W pogram „Młody Obywatel” zaangażowani zostali także rodzice uczniów „1” – pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Program zyskał aprobatę uczniów, Dyrekcji oraz Rady Rodziców. Rekomendacji programowi udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej, będące jednocześnie jednym z partnerów programu.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu to w roku szkolnym 2016/2017 jedyna szkoła w powiecie nowosądeckim zakwalifikowana do udziału w programie i jedna z 17 szkół w województwie małopolskim, które zdecydowały się przystąpić do inicjatywy zaproponowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Oficjalną zgodę na realizację programu wydał burmistrz Starego Sącza Pan mgr Jacek Lelek. Inicjatywa wdrożona przez pomysłodawczynie, panie: mgr Jadwigę Postawę mgr Renatę Jasińską Nowacką spotkała się ze zrozumieniem i życzliwością pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz rodziców dzieci.

 

Jadwiga Postawa / Renata Jasińska Nowacka

 

 

 

670058