Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Sesja Rady Uczniów starosądeckiej SP1

Sesja Rady Uczniów starosądeckiej SP1

Treść

 

              W dniu 9 maja 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera wzięli udział w Sesji Rady Uczniów SP1. Inicjatywa uczniów II etapu, uczestników ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel”, jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w  historii starosądeckiej „1”. Sesję Rady Uczniów w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu zainaugurowały obrady uczniów I etapu reprezentujących Mały Samorząd w 2014 roku.

              Gośćmi uczniów - radnych byli: Dyrekcja szkoły – Pani  Elżbieta Bodziony i Pani Barbara Dyrek, przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Anna Tokarczyk, Pani Beata Kurzeja, Pani Aneta Mamala, reprezentujący Urząd Miejski: burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek, Pan Kazimierz Gizicki – zastępca burmistrza,  Pani Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu, Pani  Barbara Porębska - dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół, Pani Grażyna Kopeć - kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych, Pani Joanna Orłowska - kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Pani Elżbieta Zaremba - pracownik Referatu Spraw Obywatelskich. Swoją obecnością zaszczycili nas również: Pani Liliana Królikowska – nauczycielka radnych SP1 oraz Pan Stanisław Dąbrowski – wychowawca klasy VI d  i radny powiatu nowosądeckiego. Sesję Rady Uczniów zaplanowały koordynatorki programu „Młody Obywatel”: Pani Renata Jasińska Nowacka i Pani Jadwiga Postawa we współpracy z uczniami klas VI.

              Klasę VI a reprezentowali radni: Michał Brzeziński, Jakub Hejmej, Oliwia Karwala, Wojciech Kurzeja, Antoni Lelek, Mateusz Łęczycki, Katarzyna Łubik, Emilia Ogorzały, Norbert Olszowski, Zuzanna Orłowska, Emilia Sowińska, Stanisław Śliwa, Szymon Śmierciak, Jakub Treit, Bartosz Zaremba, Agnieszka Żak.

              Przedstawicielami uczniów klasy VI c byli radni: Aleksandra Górska, Zuzanna Król, Maja Kruczek, Jan Nicpoński, Piotr Tokarczyk.

              W imieniu uczniów klasy VI d głos zabrali radni: Oskar Baraściak, Martyna Dziarmaga, Oliwia Kamińska, Aleksandra Sztafa, Marek Wójcik.

             Pierwszej Sesji Rady Uczniów SP1 przewodniczyła uczennica klasy VI c Julia Litwińska. Obowiązki Dyrekcji szkoły powierzono uczennicy Urszuli Rams z klasy VI c. W rolę burmistrza Starego Sącza wcieliła się reprezentująca klasę VI d Zuzanna Obrzud. Komisję Uchwał i Wniosków stanowili uczniowie radni z klasy VI a: Emilia Sowińska, Michał Brzeziński, Bartosz Zaremba.

              Uczestnicząc w posiedzeniu w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, szóstoklasiści - radni SP1 -  złożyli 20 wniosków, podejmując w trakcie obrad uchwały w sprawie zgłaszanych postulatów, które - w założeniu przedstawicieli społeczności szkolnej - sprzyjać mają uatrakcyjnieniu procesu dydaktyczno – wychowawczego.

              Jako pierwszy z uczniowskich pomysłów zrealizowany zostanie wniosek o wyróżnienie Starosądeckim Orderem Przyjaciela Dzieci brata Patrona szkoły w dowód uznania zasług Pana Kazimierza Tischnera. Szkolna Kapituła Orderu uhonoruje Jubilata w dniu 27 maja 2017 roku podczas uroczystości szkolnej – Tischneriady. Składający oficjalny wniosek radny Bartosz Zaremba z klasy VI a powiedział: Przybliżając Państwu Radnym postać kandydata do tytułu Przyjaciela Dzieci, nie mogę nie wspomnieć o inicjowaniu pomocy przez Pana Kazimierza na rzecz dzieci z Hospicjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie. Brat naszego Patrona może stanowić dla nas – ludzi młodych – wzór do naśladowania. Uczy nas bowiem, podobnie jak rodzice i nauczyciele, szacunku dla drugiego człowieka, troski o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. W roku szkolnym ogłoszonym przez MEN rokiem wolontariatu warto pochylić się nad docenieniem bezinteresownej pracy Pana Kazimierza. Najmłodszy brat Józefa Tischnera założył także „Stowarzyszenie Drogami Tischnera”, popularyzując dzieło swojego starszego brata: kapłana, filozofa, profesora, pisarza.

              Aprobatę młodych obywateli zyskał też postulat radnej Katarzyny Łubik  mający na celu integrację w kolejnych latach klasy VII a z SP1 z klasami VII b, c, d z SP2. Zabierająca głos w sprawie uczennica klasy VI a przekonywała: Szanowni Państwo Radni, chodziliśmy 6 lat do jednej szkoły, niektórzy z nas znają się jeszcze dłużej, poznaliśmy się w przedszkolu. Mieszkając po sąsiedzku, wspólnie bawiliśmy się na podwórkach naszych domów. Zaprzyjaźniliśmy się. Dlatego uważam, że trzeba pielęgnować te więzi i dalej utrzymywać kontakty. Żaden komputer, żaden telefon, gra internetowa nie zastąpią nam przyjemności, jaką może być codzienna rozmowa w cztery oczy czy spacer przetartym wspólnie szlakiem. Dlatego uważam, że musimy dołożyć starań na rzecz integracji SP1 i SP2. Wierzę, że miło nam będzie spotykać się i wspólnie spędzić czas.

              Z entuzjazmem Rada Uczniów SP1 przyjęła do realizacji wniosek radnego Mateusza Łęczyckiego. Uczeń  klasy VI a, rekomendując swój postulat, powiedział: Zajęcia w terenie to znakomita forma połączenia celów dydaktycznych z rekreacyjnymi. Nauka w plenerze pozwoli chłonąć nowe wiadomości jak również wypoczywać i dotleniać organizm. Nie od dziś bowiem wiadomo, że ruch na świeżym powietrzu pozytywnie wpływa na kondycję fizyczną, a także urozmaica proces dydaktyczny. Lekcje w terenie to dobre rozwiązanie, będzie można poznawać treści w bezpośrednim kontakcie z florą i fauną. Uważam, że praktyką i tradycją SP1 powinno być organizowanie zajęć z zakresu każdego przedmiotu właśnie podczas edukacji w terenie.

              Wśród uczniowskich inicjatyw znalazł się też pomysł dotyczący uhonorowania nowej hali sportowej imieniem zmarłego dyrektora SP1 – Pana Zdzisława Wojnarowskiego. Składająca - w imieniu szóstoklasistów -  wniosek radna Martyna Dziarmaga z klasy VI d argumentowała: Nasz długoletni dyrektor – Pan Zdzisław Wojnarowski był człowiekiem bardzo związanym ze sportem. Wiem – z rozmów z rówieśnikami – że ta inicjatywa zyskała ich aprobatę. Hala sportowa, uhonorowana imieniem Pana Zdzisława Wojnarowskiego niewątpliwie sprawi, że pamięć o dyrektorze „1” będzie wiecznie żywa wśród nas – jego wychowanków – oraz wśród absolwentów SP1 i tych, którzy dopiero poznawać będą klimat szkoły i ludzi, którzy pracowali i pracują na przyjazną dzieciom atmosferę w naszej „1”. Dyrektor Wojnarowski pracował z nami i dla nas. Był też inicjatorem rozbudowy sali gimnastycznej. Nie dane mu było doczekać poprowadzenia ulubionych zajęć sportowych w profesjonalnej sali, ale nasza inicjatywa sprawi, że dyrektor Zdzisław Wojnarowski – za sprawą hali jego imienia – będzie codziennie z nami. Wierzę, że będzie nas też motywował do walki fair – play.

              Z kolei radna Emilia Ogorzały z klasy VI a wnioskowała o kontynuację działań w zakresie zwiększenia kompetencji obywatelskich młodego pokolenia, stwierdzając: Gdzie, jak nie w szkole i kiedy, jak nie podczas takich spotkań jak dzisiejsze, my – ludzie młodzi, wkrótce pełnoprawni obywatele kraju, mamy uczyć się o praworządności, demokracji, tolerancji, akceptacji i szacunku.

              Rekomendując swoją inicjatywę, radny Piotr Tokarczyk, uczeń klasy VI c powiedział: Pozwolę sobie zauważyć, że każdy przedmiot zasługuje na docenienie, choćby z uwagi na fakt, iż nasze zainteresowania są różnorodne. W trakcie szkolnego dnia danego przedmiotu nasi rówieśnicy będą mogli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i pomysłami. A nie od dziś wiadomo, że dzieci obdarzone są wyobraźnią i kreatywnością. Droga Rado, szkolne dni przedmiotów to - według mnie – znakomita forma promocji każdego przedmiotu. Na pewno będziemy mogli w ciekawy sposób zdobyć i poszerzyć wiedzę.

              W związku z ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego 2016/2017 Rokiem Wolontariatu radny SP1 Wojciech Kurzeja  reprezentujący klasę VI a zawnioskował o zainicjowanie w szkole Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. W uzasadnieniu radny podkreślił, iż: Jednym z priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 jest kształtowanie postaw, wychowanie do wartości. Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, uczy empatii oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Angażując się w wolontariat, nie tylko będziemy nieść szlachetną pomoc innym. Będzie to też doskonała okazja, aby poznać nowe osoby, nawiązać wartościowe przyjaźnie, mądrze spędzać wolny czas. Nie bez znaczenia będzie też wewnętrzna satysfakcja, że zrobiło się coś dobrego - dla innych i dla siebie .

 Honorowy patronat nad wolontariatem powierzono  wyróżnionej tytułem „Urzędnika przyjaznego dzieciom” Pani Ewie Zielińskiej. Działalność wolontariatu koordynować będą nauczycielki „1”:  Pani Renata Jasińska Nowacka i Pani Jadwiga Postawa oraz reprezentujące Radę Rodziców: Pani Anna Tokarczyk i Pani Beata Kurzeja.

              Z wnioskiem o pozytywne zrealizowanie wszystkich wniosków wystąpił uczeń klasy VI a radny Stanisław Śliwa.

              Preliminarz 20 uchwał wraz z uprzejmą prośbą o pomoc we wdrożeniu uczniowskich postulatów radni SP1 wręczyli Dyrekcji szkoły, burmistrzowi Starego Sącza, przewodniczącej Rady Miejskiej, nauczycielom koordynującym program „Młody Obywatel” oraz rodzicom reprezentującym Radę Rodziców.

              Pierwszą w historii starosądeckiej „1” sesję Rady Uczniów II etapu SP1 finalizowały inicjatywy szóstoklasistów zaproponowane do realizacji w ramach ogólnopolskiego programu koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pomysłodawczynią wdrożenia w szkole projektu w zakresie edukacji obywatelskiej była Pani Beata Kurzeja, przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. SP1 do udziału w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel” - za zgodą Dyrekcji szkoły i burmistrza Starego Sącza - zgłosiły reprezentujące Radę Pedagogiczną nauczycielki „1”: Pani Renata Jasińska Nowacka i Pani Jadwiga Postawa, zapraszając do współpracy szóstoklasistów i rodziców dzieci – pracowników Urzędu Miejskiego: Panią Joannę Orłowską i Panią Elżbietę Zarembę oraz Pana Jacka Lelka, którzy wpisali się w organizację wdrożonego w szkole autorskiego projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców”.

Jadwiga Postawa / Renata Jasińska Nowacka

670062