Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

MŁODY OBYWATEL ROZMAWIA

MŁODY OBYWATEL ROZMAWIA

Treść

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu odbyła się prelekcja poświęcona edukacji. Zaproszenie do udziału w spotkaniu „Edukacja XXI wieku” przyjęła Pani mgr Barbara Porębska, dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

              Inicjatywa, związana z realizacją założeń programu „Młody Obywatel” koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację BGK, pozwala uczniom zrozumieć, czym zajmuje się Urząd Miejski, przybliża szóstoklasistom zasady funkcjonowania instytucji publicznej oraz umożliwia wychowankom poznanie osób, które mają decydujący wpływ na organizację roku szkolnego ucznia i nauczyciela.

              Spotkanie z Panią mgr Barbarą Porębską poprzedziło wystąpienie uczennicy klasy VI c Julii Litwińskiej, która – cytując Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka – przypomniała:

„Podstawą myślenia o edukacji zawsze musi być dziecko. W związku z tym powinna być ona traktowana raczej jako proces, w trakcie którego buduje się  relacje z uczniem (bardzo ważny element kształtowania jego kompetencji społecznych), wzmacnia potencjały, stawia na szkolną samorządność jako podstawę społeczeństwa obywatelskiego.”

              Uczestnicy projektu „Poznajemy urząd od podszewki” z przyjemnością wsłuchali się we wspomnienia gościa szkoły. Pani Dyrektor, absolwentka starosądeckiej SP, snując refleksje dotyczące lat szkolnych, podkreśliła, iż w edukacji XXI wieku zrezygnować należy z encyklopedyzmu na rzecz kształcenia aktywizującego młodzież do samodzielnego i kreatywnego podejmowania inicjatyw. W opinii Pani Dyrektor, legitymującej się doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, współczesna szkoła stwarzać powinna przestrzeń dla edukacji z wyobraźnią i angażowania uczniów oraz nauczycieli do praktycznego wykorzystania wiedzy.                    

              Zabierając głos w kwestii nauki XXI wieku, Pani mgr Barbara Porębska - nie bez racji – przyznała, iż trudno w wieku kilkunastu lat określić, na ile przydatna będzie młodemu człowiekowi wiedza, którą dziś oferuje polska oświata. Dodała natomiast, iż z całą pewnością interdyscyplinarny zasób wiadomości przyda się każdemu, niezależnie od obranej drogi życiowej i zmian, jakie zachodzić będą w otaczającej nas rzeczywistości.

               Pani Dyrektor podzieliła się z młodzieżą prywatną receptą na sukces szkolny, odpowiedziała także na pytanie, czym jest dla niej sukces. Konkluzję wypowiedzi gościa szkoły stanowiło przeświadczenie, iż sukces – mający wymiar spersonalizowany – nie jest tożsamy wyłącznie z edukacją i dla każdego człowieka, w danym momencie życiowym, oznaczać może coś zupełnie innego.

W opinii Pani mgr Barbary Porębskiej każdy człowiek jest predysponowany do sukcesu, którego wyznacznikiem może być poziom inteligencji ogólnej, ale także stopień satysfakcji wewnętrznej z osiągniętego celu.

              Podkreślając rangę rozwoju intelektualnego w życiu człowieka, Pani Dyrektor w pełni zgodziła się ze stwierdzeniem, iż nauka czyni mistrza. Wspomniała również o własnej edukacji w kontekście podjętych studiów doktoranckich oraz zaprezentowała szóstoklasistom swoje publikacje naukowe. Autorka dysertacji naukowej z zakresu ekonomii przyznała jednocześnie młodym obywatelom, uczestnikom projektu „Poznajemy urząd od podszewki”, iż pisanie wypracowań na etapie edukacji szkolnej nie należało do jej ulubionych obowiązków. Pani mgr Barbara Porębska – zwolenniczka KRÓLOWEJ NAUK – zapytana o nauczyciela – mistrza odpowiedziała: Pani Danuta Hejmej. Autorki, niżej podpisane, doskonale znają i także zachowują we wdzięcznej pamięci…

              Wyższe wykształcenie oraz niekwestionowany sukces zawodowy nie stały się jednak dla małoletnich egzaminatorów podstawą zwolnienia Pani mgr Barbary Porębskiej z publicznego egzaminu wiedzy szkolnej.

              Znakomite odpowiedzi odzwierciedlające interdyscyplinarne zainteresowania zdającej potwierdziły, iż szkolna edukacja stanowiła dla absolwentki starosądeckiej SP fascynującą przygodę z nauką.

              100% wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz artystycznych zagwarantowało Pani Dyrektor kolejny sukces edukacyjny i stało się dla szóstoklasistów pretekstem do wydania absolwentce świadectwa z autentycznie czerwonym paskiem. Wyróżnieniu, podlegającemu ścisłej ewidencji w dokumentacji koordynatorów szkolnego projektu, nadano nr 2/2016/1.                   

              Świadectwo OMNIBUSA wręczyła  Pani mgr Barbarze Porębskiej wicedyrektor Pani mgr Barbara Dyrek. Doceniając zaangażowanie Pani Dyrektor w inicjatywy na rzecz upowszechniania edukacji obywatelskiej wśród młodego pokolenia, wicedyrektor Pani mgr Elżbieta Bodziony wyróżniła gościa szkoły tytułem: „Urzędnika przyjaznego dzieciom”.

             

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

 

 

670062