Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

„1” w Urzędzie Miejskim

„1” w Urzędzie Miejskim

Treść

              „Poznajemy urząd od podszewki” – pod takim hasłem w dniu 15 listopada 2016 roku odbyła się wizyta szóstoklasistów, uczestników programu „Młody Obywatel” w gmachu Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

              Młodych starosądeczan realizujących ogólnopolski projekt w siedzibie magistratu powitał burmistrz Starego Sącza Pan mgr Jacek Lelek, zapraszając uczniów „1” do gabinetu. Gospodarz spotkania, podejmujący najmłodszych gości, zapoznał uczniów ze specyfiką pracy burmistrza, przedstawił wizerunek nowego herbu grodu św. Kingi, omawiając jego symbolikę oraz … zdradził kilka szczegółów wizyty Pary Prezydenckiej. Wręczając każdemu dziecku wizytówkę burmistrza, nadmienił, iż jest otwarty na sugestie i propozycje młodego pokolenia.

              Uczniowie „1” przyjęli także zaproszenie do Sali Obrad. W reprezentacyjnej sali urzędu uczestnicy projektu zostali zaznajomieni z kompetencjami instytucji jako jednostki organizacyjnej gminy. Głos w sprawie zabrała pani mgr Grażyna Kopeć, podając do wiadomości przyszłych petentów, iż zadania gminy określają przepisy prawa państwowego.

              W Sali Obrad Urzędu Miejskiego zaplanowano także prelekcję na temat ochrony środowiska. Poprowadziła ją pani mgr Elżbieta Migacz, zapoznając wychowanków „1” z zadaniami Referatu ds. ochrony środowiska oraz podkreślając, iż warto doskonalić umiejętność funkcjonowania w duchu ekologicznym.

              Spotkanie zaplanowały koordynatorki szkolnego programu „Młody Obywatel” mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka  oraz rodzice uczniów „1” – pracownicy UM w Starym Sączu: pani mgr Joanna Orłowska i pani Elżbieta Zaremba.

 

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

670058