Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SZÓSTOKLASIŚCI  NA  STAŻU !

SZÓSTOKLASIŚCI  NA  STAŻU !

Treść

                       Pod takim hasłem przebiegała kolejna inicjatywa uczniów starosądeckiej „1” zorganizowana przez szóstoklasistów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu we współpracy z opiekunkami: mgr Renatą Jasińską Nowacką i mgr Jadwigą Postawą. Przedsięwzięcie jest integralną częścią realizowanego w szkole programu „Młody Obywatel”, mającego ma celu m.in. popularyzowanie edukacji obywatelskiej wśród młodego pokolenia oraz wdrożenie wychowanków do inicjatyw na rzecz uatrakcyjniania procesu dydaktycznego – wychowawczego.

                      Grupa 11 szóstoklasistów w dniu 21 lutego 2017 roku zgłosiła się na staż do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Młodzi pracownicy poznawali zakres obowiązków urzędników samorządu lokalnego, zaznajamiając się ze specyfiką pracy pracowników administracyjnych. Delegatów „1” odbywających pierwszy w historii Urzędu Miejskiego w Starym Sączu staż powitali panowie: mgr Daniel Śmierciak – sekretarz Urzędu Miejskiego oraz mgr Kazimierz Guzicki – zastępca burmistrza Starego Sącza.

                      Staż poprzedziło oficjalne pismo – podanie skierowane do burmistrza miasta Pana mgr. Jacka Lelka. Rekomendacji młodym obywatelom udzielili: opiekunowie projektu, rodzice oraz dyrektor szkoły mgr Elżbieta Bodziony.

                      Zaangażowanych pracowników władze Urzędu Miejskiego uhonorowały dyplomem oraz upominkami niezbędnymi w pracy urzędnika.

                      Inicjatywa „Szóstoklasiści na stażu” stanowi jednocześnie kontynuację projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców”.

 

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

670060