Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

UCZNIOWIE „1” GOŚĆMI XXVIII POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

UCZNIOWIE „1” GOŚĆMI XXVIII POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

Treść

              Uczniowie VI klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, realizujący projekt „Poznajemy urząd od podszewki” w dniu 19 grudnia 2016 roku byli gośćmi Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.             

              Inicjatorka niecodziennego wydarzenia – Pani Ewa Zielińska, przewodnicząca Rady Miejskiej, zaprosiła uczestników ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel”, Dyrekcję szkoły oraz koordynatorów szkolnych inicjatyw do udziału w XXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej.

Starosądecką „1” reprezentowali uczniowie: Maja Kruczek – przedstawicielka szkolnego Samorządu Uczniowskiego, Julia Litwińska, Aleksandra Sztafa, Agnieszka Żak, Szymon Śmierciak, Marek Wójcik.

              W imieniu społeczności szkolnej głos zabrała przewodnicząca „Sesji Uczniów 1”  Julia Litwińska. Spotkanie, związane z realizacją szkolnego projektu, miało na celu przybliżenie uczestnikom programu „Młody Obywatel” procedur związanych z przebiegiem obrad organu władzy samorządowej. Szóstoklasistka przypomniała zgromadzonym, iż program „Młody Obywatel”, którego starosądecka „1” jest aktywnym uczestnikiem, nie tylko podnosi efektywność kształcenia obywatelskiego, ale pomaga młodym ludziom rozumieć świat,  kształtować wiarę we własne możliwości, zachęca do angażowania się w życie społeczności szkolnej oraz działania na rzecz innych. Liderka szkolnego projektu poinformowała zgromadzonych w Sali Obrad, iż celem programu jest także promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej, pracy władz samorządu terytorialnego, angażowanie uczniów do działania razem ze społecznością lokalną oraz podejmowanie inicjatyw, dzięki którym młodzież uczy się aktywniej działać w swoim najbliższym otoczeniu.

              Julia Litwińska, młoda obywatelka, dodała ponadto, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu to jedna z 17 szkół w Małopolsce i jedyna w powiecie nowosądeckim, która zdecydowała się wziąć udział w ogólnopolskim programie, nad którym honorowy patronat sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Julia Litwińska przypomniała jednocześnie, iż projekt „Poznajemy urząd od podszewki” stanowi też integralną część realizowanego w szkole autorskiego projektu „Poznajemy zawody naszych rodziców.”

              Kończąc przemówienie, szóstoklasistka podziękowała - w imieniu własnym, rówieśników, Dyrekcji szkoły i koordynatorów - Panu Burmistrzowi za możliwość współpracy starosądeckiej „1” z Urzędem Miejskim, Pani Ewie Zielińskiej – przewodniczącej Rady Miejskiej za zaproszenie do udziału w XXVIII posiedzeniu Rady Miejskiej oraz rodzicom rówieśników, pracownikom urzędu, którzy zaangażowali się w inicjatywy realizowane w szkole.

                                                                         Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

670062