Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

„Młody Obywatel”!

„Młody Obywatel”!

Treść

Starosądecka „1” zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu

„Młody Obywatel”!

                Z inicjatywą przystąpienia szóstoklasistów do ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” wystąpiły nauczycielki: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa, zgłaszając Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu do akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji BGK.

               Celem wdrażanego w szkole programu „Młody Obywatel” jest nie tylko promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej, ale także zaangażowanie młodego pokolenia do aktywnego działania w swoim najbliższym środowisku. Wszystkie podejmowane w szkole inicjatywy koordynować będą pomysłodawczynie projektu, które w dniu 8 października w Krakowie wezmą udział w spotkaniu inaugurującym wdrożenie projektu w 2016 roku.

               W ramach realizacji programu CEO inicjatorki i koordynatorki szkolnego programu „Młody Obywatel” wybrały projekt „Poznajemy urząd od podszewki”, proponując spotkania z pracownikami urzędu zatytułowane:

 

„Przeszłość i przyszłość Starego Sącza” – spotkanie z burmistrzem miasta,

„Ekologiczne inspiracje” – spotkanie z pracownikiem wydziału ochrony środowiska,

„Starosądeczanie w urzędzie” – spotkanie z pracownikami  Referatu Spraw Obywatelskich, Administracyjno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska,

„Edukacja XXI wieku” – spotkanie z Panią Barbarą Porębską,

- „Poznajemy radnych naszego miasta” – spotkanie z przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Ewą Zielińską,

„Zabieram głos w sprawie…” – sesja Rady Uczniów „1”,

„Praca ma smak” – szóstoklasista na stażu w urzędzie.

               Zgodnie z oczekiwaniami pomysłodawców szkolnego projektu  spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Starym Sączu – za zgodą władz urzędu - realizowane będą w budynku urzędu oraz w szkole ( w cyklu spotkań 30 – 60 minutowych). Udział w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel” nie będzie wyłącznie pretekstem do wyjścia poza mury szkoły, ale – zgodnie z ideą projektu – umożliwi naszym uczniom przejęcie inicjatyw i nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami. Wierzymy, że nasi wychowankowie, realizując zadania projektu „Poznajemy urząd od podszewki”, zdobędą cenne doświadczenie i nauczą się szanować pracę swoją oraz dorosłych.

               W pogram „Młody Obywatel” zaangażowani zostaną także rodzice uczniów „1” – pracownicy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Program zyskał aprobatę uczniów, Dyrekcji oraz Rady Rodziców. Rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, będące jednocześnie jednym z partnerów programu.

               Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu jest jedną z nielicznych szkół w powiecie nowosądeckim zakwalifikowanych do udziału w programie.

Będziemy zaszczyceni możliwością współpracy z Urzędem Miejskim w Starym Sączu. Aktualnie czekamy na oficjalną zgodę władz urzędu, wyrażając nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i życzliwością pracowników urzędu.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

670058