Przejdź do stopki

Gala wręczenia Orderów SP1 dla UJ

    wyświetleń: 294    autor: rnowacka
Gala wręczenia Orderów SP1 dla UJ

Źródło obrazu: Nazwa źródła informacji, autor itp.

Decyzją koordynatorek autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ, uczniów SP1 - uczestników dydaktycznej inicjatywy, rodziców nastoletnich studentów Alma Mater Jagiellonica oraz Dyrekcji SP1 w dniu 8 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wyróżniła Uniwersytet Jagielloński tytułem: Uniwersytet Przyjazny Dzieciom.

Decyzją koordynatorek autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ, uczniów SP1 - uczestników dydaktycznej inicjatywy, rodziców nastoletnich studentów Alma Mater Jagiellonica oraz Dyrekcji SP1 w dniu 8 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wyróżniła Uniwersytet Jagielloński tytułem: Uniwersytet Przyjazny Dzieciom. Symboliczny order honorujący współpracę SP1 z krakowską uczelnią wyższą wręczyli Rektorowi UJ prof. dr. hab. med. Panu Wojciechowi Nowakowi: debiutująca w roli studentki piątoklasistka Zuzanna Ptak oraz student - szóstoklasista Maciej Stolarski.

Starosądecka SP1 - której patronuje ks. prof. Józef Tischner - doceniła także zaprzyjaźnionego z Patronem szkoły prof. dr. hab. Franciszka Ziejkę. Tytuł: Wykładowca Przyjacielem Dzieci  honoruje 303. w dziejach Alma Mater Jagiellonica Rektora UJ: wieloletniego prorektora UJ, wykładowcę uniwersytetów europejskich: Paryża, Aix- en- Provence, Lizbony, członka Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczącego Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, członka Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”, przewodniczącego Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie, przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Krakowianina Roku 2000, Małopolanina Roku 2005, Honorowego Obywatela trzech miast Rzeczypospolitej Polskiej, naukowca wyróżnionego najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie - Orderem Legii Honorowej, autora publikacji naukowych, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych, zaangażowanego w edukację młodego pokolenia SP1. Symboliczny order laureatowi wyróżnienia, o którym obecny Rektor Alma Mater Jagiellonica prof. dr hab. med. Pan Wojciech Nowak powiedział, iż jest „ikoną uniwersytetu, jego wizytówką, człowiekiem reprezentującym swoją osobą wielkość Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz piękno humanistyki”, ofiarowali studenci - debiutanci: pierwszoklasistka Julia Jawor oraz piątoklasista Miłosz Jasiurkowski.

Pisma gratulacyjne wyrażające wdzięczność laureatom wyróżnień wręczyła dyrektor SP1 Pani Elżbieta Bodziony. Dyrekcji szkoły towarzyszył Burmistrz Starego Sącza - Pan Jacek Lelek, honorowy gość uniwersyteckiej gali oraz koordynatorki autorskiego projektu współpracy SP1 z UJ.

Listy okolicznościowe wręczono także pracownikom Centrum Promocji i Komunikacji UJ oraz przedstawicielom Biura Kanclerza UJ.  Przekazały je: Pani Barbara Dyrek - wicedyrektor SP1 oraz Pani Dorota Stolarska - przewodnicząca Rady Rodziców.

W imieniu UJ, gratulując wartościowej inicjatywy, podziękowania Dyrekcji starosądeckiej SP1 oraz koordynatorkom projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”: Pani Renacie Jasińskiej - Nowackiej i Pani Jadwidze Postawie złożył Jego Magnificencja - prof. dr hab. med. Pan Wojciech Nowak, wręczając Pani dyrektor Elżbiecie Bodziony - decyzją Kolegium Rektorskiego UJ - miniaturowe berło rektorskie symbolizujące splendor władzy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich podarował także Dyrektor SP1 publikację - album: „Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sfery i cienie” prezentujący najstarszy budynek Akademii Krakowskiej. Pamiątkę wyjątkowego spotkania promującego współpracę SP1 z UJ stanowi również okolicznościowe pismo - sygnowane historyczną pieczęcią rektorską - adresowane do Dyrekcji SP1 oraz autorek projektu.

Gośćmi gali wręczenia Rektorom UJ orderów byli m.in.:

- prorektor UJ ds. rozwoju - prof. dr hab. Dorota Malec - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, członek Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich, rzecznik dyscyplinarny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Konwentu Rzeczników MNiSW, wnuczka profesora UJ aresztowanego w akcji Sonderaktion Krakau,

- prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej - prof. dr hab. Jacek Popiel - dziekan i dyrektor Wydziału Polonistyki UJ, kierownik Katedry Teatru i Dramatu UJ, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, laureat nagrody Prix Jean Paul II - Europe Chretienne - 2015,

- prof. dr hab. Krzysztof Stopka - dyrektor Collegium Maius UJ,

- redaktor naczelna Alma Mater Pani Rita Pagacz – Moczarska sprawująca patronat medialny nad inicjatywą,

- Kanclerz UJ Pani Monika Harpula,

- Kwestor UJ Pani Teresa Kapcia,

- Pani Joanna Chodór - zastępca dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji UJ,

- Pani Anna Nowak - Dorda - kierownik Sekcji  ds. Projektów Promocyjnych Centrum Promocji i Komunikacji UJ,

- Pani Małgorzata Pokwap - reprezentująca Sekcję  ds. Projektów Promocyjnych Centrum Promocji i Komunikacji UJ,

- Pani Mariola Grylewicz - kierownik Sekcji Administrowania Nieruchomościami UJ,

- Pani Wioletta Kolbusz - Lasareprezentująca Collegium Maius UJ,

- Panie: Urszula Malczyk i Aleksandra Rzońca - przedstawicielki Akademii Żakowskiej,

- Pani  Beata Ciesielka - Piątek - przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ,

- Pan Dariusz Leśniak - dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu,

- Pan Artur Franczak - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.

Gali wręczenia orderów towarzyszył wykład zaprzyjaźnionego z Patronem starosądeckiej SP1 Rektora UJ - prof. dr. hab. Pana Franciszka Ziejki honorujący pamięć o ks. prof. Józefie Tischnerze.

Uroczystość zorganizowano w historycznej - reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjatywę zaplanowały, współpracując z Biurem Rektora UJ oraz Centrum Promocji i Komunikacji UJ: pani Renata Jasińska – Nowacka, współautorka projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, a także pani Jadwiga Postawa - studentka i seminarzystka Rektora prof. dr. hab. Franciszka Ziejki oraz studentka prorektora prof. dr. hab. Jacka Popiela.

Jadwiga Postawa

 

 

 Podziel się