Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

PRZYJACIEL DZIECI

PRZYJACIEL DZIECI

Treść

         W dniu 22 czerwca 2016 roku uczniowie SP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, rodzice dzieci, Dyrekcja szkoły oraz Rada Pedagogiczna uhonorowali tytułem Starosądeckiego Przyjaciela Dzieci  ks. Michała Wójcika.

Pierwszy w dziejach starosądeckiej „1” Order Przyjaciela Dziecka wręczono w związku z realizacją założeń wdrażanego w szkole programu „Zdrowie ma smak”, wyróżniając zaszczytną działalność księdza Michała, w trosce o rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.

         W imieniu szkolnej Kapituły Orderu, reprezentowanej przez nauczycielki: mgr Jadwigę Postawę, mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Ewę Kulig pamiątkowy order Szanownemu Jubilatowi wręczył dyrektor szkoły mgr Zdzisław Wojnarowski. Uroczystą laudację na cześć honorowego Gościa odczytali: Antoni Lelek – zastępca przewodniczącego szkoły oraz Wiktoria Kuziel – reprezentująca uczniów klas VI.

LAUDACJA

Wielce Szanowny Jubilacie,

                   przeżywamy dziś, w historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera, uroczystość niezwykłą. Oto zgodnym pragnieniem uczniów, rodziców dzieci, Rady Rodziców, Dyrekcji i Rady Pedagogicznej wyróżniamy Orderem Starosądeckiego Przyjaciela Dzieci ks. Michała Wójcika, chyląc czoła przed wyjątkowego formatu Człowiekiem, kapłanem, pedagogiem, wychowawcą. Tytuł jakże zasłużony, wynikający z ogromu dokonań dla całej społeczności.

                   Pragniemy w swym geście hołdu i głębokiej wdzięczności zawrzeć wszystkie dobre myśli i życzenia dla naszego Jubilata. Szczególny to dla nas honor i niekłamana przyjemność, gdyż mamy oto sposobność publicznie podziękować za dar mądrej opieki i  przyjaźni, której doświadczają nasi wychowankowie. W słowach tych niech zabrzmi uznanie dla pracy Laureata, wypełnionej misją służenia drugiemu człowiekowi.

                   Niech ten symboliczny Order przypomina księdzu piękno starosądeckich stron, wrażliwość jego mieszkańców, wyjątkowe relacje z uczniami, pracę w murach „1” – naszej Alma Mater i utwierdza w przekonaniu, że Jego Osoba jest nam tu, w rodzinnych stronach Patrona, księdza profesora Józefa Tischnera, droga i powszechnie szanowana.

                   Będzie największym zaszczytem dla starosądeckiej szkoły podstawowej, a także Kapituły  przyjęcie przez Dostojnego Jubilata Orderu Starosądeckiego Przyjaciela Dzieci w dowód uznania Jego pracy, która stała się pasją i w podziękowaniu za dobro, którego doświadczamy. Serdecznie gratulujemy w imieniu Kapituły Orderu tegoż wyróżnienia i życzymy Czcigodnemu Księdzu dalszych wielu łask Bożych, dobrego zdrowia i trwałej satysfakcji z realizacji misji służenia Bogu, Ojczyźnie, Kościołowi i ludziom.

Ad multos annos, Drogi Księże Michale.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

956355