Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Order Przyjaciela Dzieci ANNO DOMINI 2017

Order Przyjaciela Dzieci  ANNO DOMINI 2017

Treść

              W dniu Tischneriady 2017 - 27 maja  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz opiekunowie dzieci uhonorowali tytułem Starosądeckiego Przyjaciela Dzieci  brata Patrona SP1 – Pana Kazimierza Tischnera.

              Drugi w dziejach starosądeckiej „1” Order Przyjaciela Dzieci wręczono w związku z realizacją założeń wdrażanego w szkole programu „Zdrowie ma smak”, wyróżniając zaszczytną działalność Pana Kazimierza Tischnera i doceniając bezinteresowne zaangażowanie brata Patrona SP1. Kandydaturę Pana Kazimierza do tytułu Przyjaciela Dzieci zaaprobowała Rada Uczniów SP1, która oficjalnie podjęła uchwałę w tej kwestii w trakcie sesji Rady Uczniów naszej szkoły w dniu 9 maja br. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Wniosek o uhonorowanie orderem brata Patrona SP1 składał radny Bartosz Zaremba – uczeń klasy VI a.

              W imieniu szkolnej Kapituły Orderu pamiątkowy order Szanownemu Jubilatowi wręczyła Dyrekcja szkoły: Pani mgr Elżbieta Bodziony, Pani mgr Barbara Dyrek, przewodnicząca Rady Rodziców Pani mgr Anna Tokarczyk oraz reprezentanci uczniów: Agnieszka Żak i Jakub Hejmej, którzy odczytali także mowę pochwalną na cześć honorowego Gościa szkoły .

              Uroczystą laudację na cześć Pana Kazimierza Tischnera napisały pomysłodawczynie inicjatywy: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa reprezentujące jednocześnie Kapitułę Orderu.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

956279