Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

„1” w ogólnopolskim programie profilaktyki zdrowia.

„1” w ogólnopolskim programie  profilaktyki zdrowia.

Treść

W  roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wdrażała certyfikowany program profilaktyki zdrowia  Inicjatorkami udziału w ogólnopolskim programie zapobiegania uzależnieniom były autorki realizowanego w szkole programu promocji zdrowia „Zdrowie ma smak”: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa.

Program obejmował cykl lekcji i warsztatów zatytułowanych:

Poznajmy się bliżej

Laboratorium ciała

Naucz się mówić „nie”

Znajdź właściwe rozwiązanie

Uwierz w siebie

W starosądeckiej „1” w roku szkolnym 2015/2016 program koordynowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną realizowali nauczyciele:

mgr Renata Jasińska Nowacka

mgr Eliza Huza

mgr Agata Plata

mgr Jadwiga Postawa

pedagog mgr Grażyna Kałuzińska

W realizacji zadań nauczycieli wspierali: szkolna pielęgniarka pani Lucyna Śledź oraz pani mgr Beata Lipka – specjalistka pielęgniarstwa internistycznego.

W roku szkolnym 2016/2017 pani mgr Renata Jasińska Nowacka, pełniąca funkcję koordynatora szkolnego programu, w imieniu nauczycieli uczestniczących w ogólnopolskim programie odebrała dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

C E R T Y F I K A T   

stanowiący uhonorowanie wspólnej pracy pedagogów oraz uczniów.

 

Jadwiga Postawa/Renata Jasińska Nowacka

845636