Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Treść

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących
po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Program Znajdź właściwe rozwiązanie realizowany jest w ramach szkolnego programu zdrowotnego Zdrowie ma smak. W bieżącym roku szkolnym  realizują go klasy:  Va z wychowawczynią mgr Jadwigą Postawą, Vb z wychowawczynią mgr Elizą Huzą, Vc z wychowawczynią mgr Agatą Plata, VI a pod kierunkiem szkolnego pedagoga mgr Grażyny Kałuzińskiej oraz VI c z wychowawczynią Renatą Jasińską Nowacką. Zajęcia dostosowano do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.  Składają się z 5 cykli warsztatowych, tj.:

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „nie”.

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

Celem głównym programu Znajdź właściwe rozwiązanie  jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum. Zajęcia dotyczyć będą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również wskażą przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone zostaną tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Realizacja zadań przewidziana jest w formie zajęć w grupach, warsztatowych, itp. Proponowane treści programu będą  realizowane w trakcie lekcji przyrody, lekcji wychowawczych oraz innych, według uznania osób prowadzących.                   

Szczegółowe cele programu to:

1. Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.

2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.

3. Uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy.

4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.

5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi.

Program Znajdź właściwe rozwiązanie realizowany jest pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Wdrożony został z inicjatywy autorek szkolnego programu zdrowotnego Zdrowie ma smak -  pań: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej.

Koordynatorem programu w szkole jest nauczycielka przyrody mgr Renata Jasińska Nowacka.

                                                                                             R. Jasińska Nowacka

845623