Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

JESTEM ASERTYWNYM NASTOLATKIEM !

JESTEM ASERTYWNYM NASTOLATKIEM !

Treść

 

Pod takim hasłem odbywała się lekcja wychowawcza w klasie Va i VIc. Zajęcia zaplanowały i zorganizowały nauczycielki pełniące obowiązki wychowawcy klasowego: pani mgr Renata Jasińska Nowacka i pani mgr Jadwiga Postawa.

Czy uczniowie klasy V a są asertywnymi nastolatkami? Mogły się o tym przekonać: Pani mgr Beata Lipka, gościnnie prowadząca lekcję w dniu 19 lutego 2016 roku oraz współuczestnicząca w zajęciach szkolna pielęgniarka Pani Lucyna Śledź. Była to druga lekcja z cyklu: Naucz się mówić NIE. Zajęcia są kontynuacją ogólnopolskiego programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” wdrażanego w starosądeckiej „1” z inicjatywy autorek Szkolnego Programu Zdrowotnego „Zdrowie ma smak”.

Wyrażając swój sprzeciw wobec sięgnięcia po szkodliwego papierosa, uczniowie klasy V a podawali – zgodnie z sugestią prowadzącej lekcję Pani mgr Beaty Lipki – następujące argumenty, stanowczo odmawiając:

PAPIEROSY SZKODZĄ!

PAPIEROSY SKRACAJĄ ŻYCIE!

PAPIEROSY WYWOŁUJĄ CHOROBY NOWOTWOROWE!

PAPIEROSY ZABIJAJĄ!

PAPIEROSY UZALEŻNIAJĄ!

PAPIEROSY POCHŁANIAJĄ DUŻE SUMY PIENIĘDZY!

PAPIEROSY ZANIECZYSZCZAJĄ POWIETRZE!

PAPIEROSY NISZCZĄ ŚRODOWISKO NATURALNE!

PAPIEROSY TRUJĄ!

Z podobną deklaracją wystąpili nieco starsi koledzy klasy Va –  rozsądni uczniowie klasy VIc, także świadomi zagrożeń ! Szóstoklasiści zainspirowani realizowaną na zajęciach tematyką, przygotowali wystawę plakatów promujących hasło Młodość bez tytoniu”.

Drodzy Uczniowie! Jeśli macie wątpliwości co do szkodliwości palenia papierosów, spójrzcie sami…

Prowadząca gościnne lekcję wychowawczą Pani mgr Beata Lipka przypomniała piątoklasistom, iż papierosy zawierają ok. 4000 związków chemicznych, w tym, aż 40 rakotwórczych! Poinformowała uczniów, iż w dymie tytoniowym zdiagnozowano m.in. : aceton, metanol, kadm, benzopiren, butan, amoniak, fenol, cyjanowodór, arsen, piren, naftalen, tlenek węgla i inne.

Zarówno Pani mgr Beata Lipka jak też szkolna pielęgniarka Pani Lucyna Śledź, odwołując się do własnej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego, zwróciły dzieciom uwagę na trudności związane z uniezależnieniem się od  szkodliwego nałogu. Przypomniały ponadto o konsekwencjach zdrowotnych.

A oto niektóre choroby spowodowane paleniem papierosów:

- rak płuc,

- rak nerki,

-rak trzustki,

- rak krtani,

- rak wargi,

- rak języka,

- rak jamy ustnej,

- rak przełyku,

- rak pęcherza moczowego,

- przepukliny jelitowe,

- udar mózgu,

- nadciśnienie tętnicze,

- choroba niedokrwienna serca.

J.Postawa, R.Jasińka Nowacka

 

 

 

 

845622