Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w akcji ogólnopolskiego programu Safer Internet.

SP1 w akcji ogólnopolskiego programu Safer Internet.

Treść

„1” do ogólnopolskiego konkursu Saferinternet organizowanego w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zgłosiły nauczycielki, organizatorki DBI 2016: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa, autorki szkolnych inicjatyw.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu wsparła inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje.

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

Program Komisji Europejskiej "Safer Internet" uruchomiony został w 1999 r. i miał na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.  Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009–2013 było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa on-line.

Starosądecka SP1 deklarując udział w akcji zgłosiła szereg inicjatyw na rzecz świadomego i bezpiecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży w wirtualnej przestrzeni. Inauguracja Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu  odbyła się 9 lutego 2016 roku. Działania podejmowane w ramach DBI były realizowane z inicjatywy pani mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej i mgr Jadwigi Postawy.

Projekty zaproponowane przez szkolne koordynatorki wzięły udział w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2016. W projekcie udział wzięło 1707 szkół i instytucji.

SP1 znalazła się w gronie 10 wyróżnionych i nagrodzonych. Starosądecka „1” wygrała projektor multimedialny wraz z ekranem!

 

Jadwiga Postawa /Renata Jasińska Nowacka

 

752468