Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ

EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ

Treść

Powietrze jest niezbędne do życia wszystkim organizmom żywym. Jego ochrona to  bardzo ważny  element zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.  Aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom, konieczna staje się edukacja ekologiczna, która spowoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie, a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Projekt Czyste powietrze – czysta sprawa jest jedną z akcji Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" , który ma na celu przeprowadzenie cyklu działań promujących edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz mieszkańców Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

W dniach 30 i 31maja 2017 r.  w starosądeckiej Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera, w klasach piątych, zostały przeprowadzone dwugodzinne warsztaty, w czasie których poprzez zabawę , ćwiczenia, pracę w grupach przybliżono szereg zagadnień z zakresu ekologii i ochrony otaczającego nas środowiska. Podczas spotkania szczególny nacisk położono na ochronę powietrza, ograniczenie niskiej emisji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Przedsięwzięcie zostało wdrożone z inicjatywy autorek realizowanego w szkole programu profilaktyki zdrowia  „Zdrowie ma smak”.

R.Jasińska Nowacka, J. Postawa

670062