Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

STREFA PATRONA W SP1

STREFA PATRONA W SP1

Treść

               TISCHNERIADA 2017 – szkolny festyn rodzinny zainspirował nauczycielki:    mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwigę Postawę do upamiętnienia Patrona SP1 – księdza profesora Józefa Tischnera. Pomysłodawczynie inicjatywy zaproponowały intelektualne atrakcje prezentujące zainteresowania oraz fascynacje wybitnego kapłana, filozofa, wykładowcy akademickiego, profesora.            

 W Strefie Patrona zaplanowano:

- Aleję Patrona - akcję sadzenia lipy

- konkurs limeryków dla Patrona - Poeci SP1 profesorowi Tischnerowi

- przedstawienie teatralne (scenki z życia uczniów SP1) pt.  A co twój Patron na to?!

- filozofię profesora Tischnera - Mądre myśli wiecznie żywe

- konkurs plastyczny Pejzaż Tischnera

              Nauczycielki języka polskiego: mgr Anna Grabek, mgr Jadwiga Postawa i mgr Barbara Trzop, zainspirowane krakowskim koncertem „Poeci Tischnera”, zainaugurowały projekt Patronat sal związany z uhonorowaniem Pani Wisławy Szymborskiej. Do projektu włączyła się również nauczycielka mgr Renata Jasińska Nowacka, honorując miłośnika natury - ekologa Pana Adama Wajraka. W dniu 27 maja 2017 roku salom polonistycznym nr 12 i 13 oraz sali przyrodniczej nr 23 – na mocy Uchwały nr 9/05/2017 i Uchwały nr 10/05/2017  Rady Uczniów „1” obradującej w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, podjętej w dniu 9 maja 2017 roku, nadano imiona: Noblistki Wisławy Szymborskiej i miłośnika przyrody Adama Wajraka. W uroczystości „otwarcia sal” i przecięcia wstęgi uczestniczyli zaproszeni goście, absolwenci SP1: Marcin Tischner, Szymon Tischner, Dyrekcja szkoły – Pani mgr Elżbieta Bodziony i Pani mgr Barbara Dyrek oraz reprezentująca Urząd Miejski w Starym Sączu Pani Ewa Zielińska.

              Symboliczny patronat obligował będzie opiekunów sal oraz uczniów szkoły do inicjowania działań na rzecz popularyzacji twórczości i działalności honorowych Patronów towarzyszących patronującemu Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi, miłośnikowi poezji i natury.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

670062