Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

W HOŁDZIE PATRONOWI – TISCHNERIADA 2017

W HOŁDZIE PATRONOWI – TISCHNERIADA 2017

Treść

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: zwyczaje, święta…

I dom pełen wspomnień o szczęściu, o miłych, radosnych przeżyciachNajważniejsze jest, by żyć dla powrotu…

              Apetycznie i zdrowo – pod takim hasłem w dniu 27 maja 2017 r. świętowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, organizator festynu rodzinnego. Czy apetycznie = też zdrowo? Mogli się o tym przekonać uczestnicy Tischneriady 2017 zaplanowanej w ramach wdrażanego w szkole autorskiego projektu „Zdrowie ma smak”. Imprezę, stanowiącą nieformalne święto starosądeckiej „1”, zaplanowały nauczycielki: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa we współpracy z Dyrekcją szkoły: Panią mgr Elżbietą Bodziony i Panią mgr Barbarą Dyrek oraz Radą Rodziców, angażując do pomocy Grono Pedagogiczne, opiekunów dzieci oraz uczniów.

              Dla każdego coś dobrego! Coś dla ducha i dla ciała! Taka idea przyświecała pomysłodawcom i organizatorom festynu rodzinnego. SP1 oferowała społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom następujące stoiska handlowe:

Z domowego spichlerza - sprzedaż produktów spożywczych,

Grillowane smaki - sprzedaż wyrobów grillowanych,

Sercem malowane… - sprzedaż obrazów,

Owocowy aromat - sprzedaż soków,

Lato w butelki rozlane… - sprzedaż miodów,

Złote łany zbóżkawiarenka Rady Rodziców.

W tym wyjątkowym dla SP1 dniu swoją obecnością zaszczycili nas:

- brat Patrona – Pan Kazimierz Tischner, wielki orędownik krzewienia myśli brata – księdza profesora Józefa Tischnera, inicjator pomocy dzieciom z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera, współorganizator corocznych Dni Tischnerowskich w Krakowie, laureat orderu  Starosądeckiego Przyjaciela  Dzieci,

- przedstawiciele rodziny księdza profesora reprezentujący starosądecką gałąź krewnych Patrona SP1– Państwo Halina i Tomasz Tischnerowie wraz z synami, absolwentami „1”, Marcinem i Szymonem,

- przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu - Pani Ewa Zielińska,

- zastępca burmistrza Starego Sącza Pan Kazimierz Gizicki

- reprezentujący Urząd Marszałkowski Pan Stanisław Pasoń, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, poseł na Sejm II kadencji, absolwent starosądeckiej SP1, hodowca, sponsor nagród uczestników konkursów w „Strefie Patrona”,

- nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz Pan Paweł Szczygieł.

W dniu festynu rodzinnego obecni z nami byli także:

- Straż Graniczna z Nowego Sącza,

- OSP Starego Sącza,

- wolontariusze Stowarzyszenia Sursum Corda,

- lek. med. Pani Zuzanna Rejowska,

- pielęgniarka Pani Albina Tokarczyk,

- grupa „R-ka” z Nowego Sącza.

              Pomysłodawczynie inicjatywy zaproponowały w dniu Tischneriady 2017 intelektualne atrakcje prezentujące zainteresowania oraz fascynacje wybitnego kapłana, filozofa, wykładowcy akademickiego, profesora.            

 W Strefie Patrona zaplanowano:

- Aleję Patrona - akcję sadzenia lipy,

- konkurs limeryków dla Patrona - Poeci SP1 profesorowi Tischnerowi,

- przedstawienie teatralne (scenki z życia uczniów SP1) pt.  A co twój Patron na to?!,

- filozofię profesora Tischnera - Mądre myśli wiecznie żywe,

- konkurs plastyczny Pejzaż Tischnera.

       W dniu Tischneriady drugi w dziejach starosądeckiej „1” Order Przyjaciela Dzieci wręczono w związku z realizacją założeń wdrażanego w szkole programu „Zdrowie ma smak”, wyróżniając zaszczytną działalność Pana Kazimierza Tischnera i doceniając bezinteresowne zaangażowanie brata Patrona SP1. Kandydaturę Pana Kazimierza do tytułu Przyjaciela Dzieci zaaprobowała Rada Uczniów SP1, która oficjalnie podjęła uchwałę w tej kwestii w trakcie sesji Rady Uczniów naszej szkoły w dniu 9 maja br. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu. Wniosek o uhonorowanie orderem brata Patrona SP1 składał radny Bartosz Zaremba – uczeń klasy VI a.  W imieniu szkolnej Kapituły Orderu pamiątkowy order Szanownemu Jubilatowi wręczyła Dyrekcja szkoły: Pani mgr Elżbieta Bodziony, Pani mgr Barbara Dyrek, przewodnicząca Rady Rodziców Pani mgr Anna Tokarczyk oraz reprezentanci uczniów: Agnieszka Żak i Jakub Hejmej, którzy odczytali także mowę pochwalną na cześć honorowego Gościa szkoły. Uroczystą laudację na cześć Pana Kazimierza Tischnera napisały pomysłodawczynie inicjatywy: mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa reprezentujące jednocześnie Kapitułę Orderu.

              Nauczycielki języka polskiego, zainspirowane krakowskim koncertem „Poeci Tischnera”, zainaugurowały podczas festynu projekt Patronat sal związany z uhonorowaniem Pani Wisławy Szymborskiej. Do projektu włączyła się również nauczycielka przyrody, honorując miłośnika natury - ekologa Pana Adama Wajraka. Podczas Tischneriady  salom polonistycznym nr 12 i 13 oraz sali przyrodniczej nr 23 – na mocy Uchwały nr 9/05/2017 i Uchwały nr 10/05/2017  Rady Uczniów „1” obradującej w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, podjętej w dniu 9 maja 2017 roku, nadano imiona: Noblistki Wisławy Szymborskiej i miłośnika przyrody Adama Wajraka. W uroczystości „otwarcia sal” i przecięcia wstęgi uczestniczyli zaproszeni goście, absolwenci SP1: Marcin Tischner, Szymon Tischner, Dyrekcja szkoły – Pani mgr Elżbieta Bodziony i Pani mgr Barbara Dyrek oraz reprezentująca Urząd Miejski w Starym Sączu Pani Ewa Zielińska.

              Symboliczny patronat obligował będzie opiekunów sal oraz uczniów szkoły do inicjowania działań na rzecz popularyzacji twórczości i działalności honorowych Patronów towarzyszących patronującemu Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi, miłośnikowi poezji i natury.

             W trakcie trwania „Tischneriady” cała społeczność szkolna zaangażowana była również w poszukiwania klucza do nowej hali sportowej, którą burmistrzowie obiecali wybudować. Klucz, który sprytnie ukryła pani dyrektor Elżbieta Bodziony, został odnaleziony przez uczennicę z klasy 3b Joannę Wojdyło, a następnie przekazany wiceburmistrzowi Kazimierzowi Gizickiemu.

               Tischneriada 2017 stała się także znakomitą okazją do włączenia się do akcji na rzecz potrzebujących pomocy. Aktywni wolontariusze SP1 w tym niecodziennym dniu „budzili serca” społeczności szkolnej: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, opiekunów dzieci, gości festynu oraz rówieśników, zapraszając do pomocy. Podczas Tischneriady - Szkolny Klub Wolontariatu „Budzimy serca”, którego opiekunkami są nauczycielki: pani Jadwiga Postawa i pani Renata Jasińska Nowacka wraz z Radą Rodziców, którą reprezentują: pani Beata Kurzeja i pani Anna Tokarczyk, koordynowali następujące akcje charytatywne:

- wsparcie Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie,

- pomoc dla uczennicy SP1 Oliwii Kurzei,

- wsparcie fundacji AKOGO,

- adopcja niedźwiedzia w ramach akcji fundacji WWF.

              Akcje zainicjowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Radę Rodziców SP1 gratyfikowano słodkim upominkiem przygotowanym przez Radę Pedagogiczną, a także rodziców dzieci.    

              Duże zainteresowanie wzbudziły w dniu festynu występy zespółu tańca nowoczesnego ADAMO, zespółu Starosądeczanie oraz różnorodne dyscypliny sportowe, w których rywalizowali rodzice wraz z dziećmi. Na scenie zaprezentowali  się również laureaci Szkolnych Prezentacji Artystycznych - Wiosna 2017. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, uczestniczyli w innych niż zwykle „zajęciach szkolnych”.  Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane dla dzieci oraz rodziców popularyzowały zdrowy sposób spędzenia wolnego czasu, stwarzając znakomitą okazję do  integracji rodziny.  Impreza przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, w promieniach ciepłego, wiosennego słońca.

 Ten dzień z pewnością będą pamiętać Ci, którzy odwiedzili SP1.          

 Wszystkim darczyńcom, sponsorom oraz Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy!

/wnp/

670062