Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Pani dr Urszula Klata z uczniami SP1 w Bibliotece Jagiellońskiej

Pani dr Urszula Klata z uczniami SP1  w Bibliotece Jagiellońskiej

Treść

              W grudniu 2017 roku gościem uczniów „1” była pani

dr Urszula Klata reprezentująca Bibliotekę Jagiellońską, która przedstawiła uczestnikom edukacyjnej wycieczki „Krakowskim szlakiem Stanisława Wyspiańskiego” m.in. rękopisy autora „Wesela” oraz Noblisty Henryka Sienkiewicza, w tym brulion z tekstem mowy noblowskiej twórcy „Quo vadis”.

              Wyjątkowym zaszczytem dla młodych starosądeczan była możliwość podziwiania bezcennego dokumentu przechowywanego w zbiorach Biblioteki Jagielloński  – pisma autorstwa Władysława Łokietka z 1307 roku regulującego przepisy prawa handlowego dotyczącego Sącza z zachowaną oryginalną pieczęcią woskową. Unikatowy dokument, przechowywany w specjalnych warunkach, zaprezentowano specjalnie z myślą o starosądeckiej młodzieży.

              Za zgodą prof. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka - dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, osobiście zaangażowanego w organizację wycieczki wychowanków starosądeckiej  SP1 - pani dr Urszula Klata zaprezentowała młodzieży szkolnej unikatowe dokumenty przechowywane w zbiorach słynnej„Jagiellonki”.

                                                                                                Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

670060