Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież SP1 gośćmi wykładu dr. Łukasza Połomskiego

Młodzież SP1 gośćmi wykładu dr. Łukasza Połomskiego

Treść

              W dniu 27 listopada 2018 roku gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz mieszkańców Grodu św. Kingi był dr Łukasz Połomski – historyk, publicysta, pasjonat dziejów Polski XIX i XX wieku, popularyzator wielokulturowej historii Nowego Sącza oraz kultury żydowskiej, twórca, a także dyrektor programu historycznego SĄDECKI SZTETL, pomysłodawca jak również organizator rocznicowych obchodów likwidacji nowosądeckiego i starosądeckiego getta, współautor projektu „Młodzi ambasadorzy tolerancji”.

              Autorskie spotkanie z cyklu „Intelektualne horyzonty” - z laureatem konkursu uhonorowanym prestiżowym tytułem CZŁOWIEK ROKU 2015 - zaplanowano w ramach autorskiego projektu „Odyseja pasjonatów” realizowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

              Edukacyjne spotkanie z młodym naukowcem swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek -  sprawujący honorowy patronat nad projektem dydaktycznym, Pani Ewa Zielińska – radna Rady Powiatu Nowosądeckiego, Pan Andrzej Długosz – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli – „Domu na Dołkach” oraz współorganizator prelekcji - Dyrekcja Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu: Pani Maria Sosin i Pani Monika Jackowicz - Nowak .

              W naukowej konferencji dr. Łukasza Połomskiego zatytułowanej „Sądeckie drogi do niepodległości” uczestniczyli delegaci klasy VII b i VIII a: Barbara Adamek, Kinga Adamek, Szymon Buchman, Maria Gabryś, Kacper Król, Kacper Rogalski, Michał Brzeziński, Szymon Jawor, Wojciech Kurzeja, Mateusz Łęczycki, Katarzyna Łubik, Norbert Olszowski, Zuzanna Orłowska, Patryk Stawiarski, Agnieszka Żak. Zaangażowanej patriotycznie młodzieży SP1 towarzyszyła Dyrekcja szkoły: Pani Elżbieta Bodziony – dyrektor starosądeckiej SP1 i Pani Barbara Dyrek – wicedyrektor „1”, a także nauczyciele i wychowawcy: Pani Urszula Dzięga, Pani Eliza Huza, Pani Anna Nalepa, Pan Andrzej Nicpoński oraz Pani Jadwiga Postawa – współorganizująca edukacyjną prelekcję.  

              Jak podkreślił wykładowca wychowanków SP1: „Sądeczanie zawsze mieli niezwykłego ducha patriotycznego. W czasach zaborów podtrzymywali go niczym ogień, który miał zapłonąć w odpowiednim momencie. Takim czasem był rok 1914 i 1918”.           

              Poznanie pasjonujących dziejów Nowego Sącza – największego miasta Beskidu Sądeckiego – stało się znakomitą okazją do zaznajomienia się z historią ludzi goszczących na Sądecczyźnie – ambasadorów niepodległości Polski.

              Patriotyczne inicjatywy starosądeckiej „1”  promują udział Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym w ogólnopolskim programie „Szkoła Niepodległej” oraz w IX edycji ogólnopolskiego konkursu PROJEKT Z KLASĄ - w jubileuszowej kategorii „Świętujemy niepodległość” - któremu patronują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.  

Jadwiga Postawa

670062