Strona główna
Goście SP1
Goście uczniów

REKTOR UJ FRANCISZEK ZIEJKA HONOROWYM GOŚCIEM UCZNIÓW SP1

                W  dniu 11 stycznia 2017 roku gościem uczniów SP1,  uczestników szkolnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ ”, był  profesor Franciszek Ziejka, wieloletni prorektor uczelni, rektor UJ w latach 1999 – 2005, wykładowca uniwersytetów europejskich: Paryża, Aix- en- Provence, Lizbony, członek Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, członek Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”, przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Krakowianin Roku 2000, Małopolanin Roku 2005, Honorowy Obywatel trzech miast Rzeczypospolitej Polskiej, honorowy członek Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, naukowiec wyróżniony najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie – Orderem Legii Honorowej, autor publikacji naukowych, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych.

              Decyzją Jego Magnificencji – prof. Franciszka Ziejki zegar na dziedzińcu Collegium Maius UJ w dniu 11 stycznia 2017 roku, specjalnie dla starosądeckich szóstoklasistów, zabrzmiał wyjątkowo o niecodziennej porze: 14.00. „Studenci” UJ – uczniowie SP nr 1 mieli możliwość słuchania w obecności Pana Profesora pieśni akademickiej „Gaudeamus Igitur”. Wysłuchali także wykładu rektora na temat poruszających się w zegarze, w orszaku figur, osób związanych z Akademią Krakowską: pedela (woźnego), Królowej Jadwigi, króla Władysława Jagiełły, św. Jana z Kęt, Hugona Kołłątaja, rektora Stanisława ze Skalbmierza.

              Wybitnego uczonego - profesora literatury i kultury polskiej, wykładowcę uhonorowanego w 2012 roku, w gmachu Collegium Maius UJ, prestiżowym tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - swoim wychowankom przedstawiła studentka – seminarzysta Pana Profesora mgr Jadwiga Postawa.

              Spotkanie z naukowcem, pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały koordynatorki autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ ”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.          

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka