Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

REKTOR UJ FRANCISZEK ZIEJKA HONOROWYM GOŚCIEM UCZNIÓW SP1

REKTOR UJ FRANCISZEK ZIEJKA  HONOROWYM GOŚCIEM UCZNIÓW SP1

Treść

                W  dniu 11 stycznia 2017 roku gościem uczniów SP1,  uczestników szkolnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ ”, był  profesor Franciszek Ziejka, wieloletni prorektor uczelni, rektor UJ w latach 1999 – 2005, wykładowca uniwersytetów europejskich: Paryża, Aix- en- Provence, Lizbony, członek Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, członek Rady Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu”, przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy w Krakowie, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Krakowianin Roku 2000, Małopolanin Roku 2005, Honorowy Obywatel trzech miast Rzeczypospolitej Polskiej, honorowy członek Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, naukowiec wyróżniony najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie – Orderem Legii Honorowej, autor publikacji naukowych, sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych.

              Decyzją Jego Magnificencji – prof. Franciszka Ziejki zegar na dziedzińcu Collegium Maius UJ w dniu 11 stycznia 2017 roku, specjalnie dla starosądeckich szóstoklasistów, zabrzmiał wyjątkowo o niecodziennej porze: 14.00. „Studenci” UJ – uczniowie SP nr 1 mieli możliwość słuchania w obecności Pana Profesora pieśni akademickiej „Gaudeamus Igitur”. Wysłuchali także wykładu rektora na temat poruszających się w zegarze, w orszaku figur, osób związanych z Akademią Krakowską: pedela (woźnego), Królowej Jadwigi, króla Władysława Jagiełły, św. Jana z Kęt, Hugona Kołłątaja, rektora Stanisława ze Skalbmierza.

              Wybitnego uczonego - profesora literatury i kultury polskiej, wykładowcę uhonorowanego w 2012 roku, w gmachu Collegium Maius UJ, prestiżowym tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - swoim wychowankom przedstawiła studentka – seminarzysta Pana Profesora mgr Jadwiga Postawa.

              Spotkanie z naukowcem, pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały koordynatorki autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ ”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.          

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

767575