Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

PRZYJEMNE JEST ŻYCIE SENIORA !

PRZYJEMNE JEST ŻYCIE SENIORA !

Treść

„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych 
by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać 
i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem.”

John Quincy Adams

              W dniu 14 czerwca 2017 roku gościem starosądeckiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera był Pan Włodzimierz Pustułka, absolwent matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, student starosądeckiego Uniwersytetu III Wieku, bohater roku, który w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku” otrzymał honorowe wyróżnienie. 

              Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością, wyróżnia nietuzinkowych, aktywnych i pełnych charyzmy seniorów z całej Małopolski. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Włodzimierz Pustułka ze Starego Sącza prywatnie dziadek ucznia klasy VI a Antoniego Lelka .
Tytuł „POZA STEREOTYPEM - Senior Roku” może otrzymać osoba 60+, która:

  • jest liderem społeczności lokalnej,
  • aktywnie działa w organizacji pozarządowej, klubie seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, grupie nieformalnej itp.,
  • bezinteresownie angażuje się w pomoc innym,
  • angażuje się w inne działania, m.in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu,
  • udowodniła, że warto działać z pasją,

czyli jest osobą poza stereotypem i uczy nas czegoś ważnego, robi coś niezwykłego, o czym warto powiedzieć innym.

Spotkanie z Seniorem Roku 2016 zorganizowały pomysłodawczynie inicjatywy, nauczycielki: Jadwiga Postawa i Renata Jasińska Nowacka we współpracy z wnukiem bohatera dnia. Uczestniczyli w nim uczniowie klas: VI a, VI c, V c oraz delegaci klasy VI d.

Pojawienie się Pana Włodzimierza Pustułki w SP1 zainaugurowało cykl spotkań zaplanowanych w ramach autorskiego projektu „Bliżej seniora”.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

845622