Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Patriotka w życiu i pracy

Patriotka w życiu i pracy

Treść

Pani Ewa Zielińska - przewodniczącą Rady Miejskiej w Starym Sączu - w dniu 10.11. 2017 roku była bohaterką „Gali Społeczników: Patriotek i Patriotów XXI wieku”. Decyzją Kapituły reprezentowanej przez Dyrekcję SP1: panią mgr Elżbietą Bodziony i panią mgr Barbarą Dyrek, koordynatorki projektu „Ojczyzna - na start!”: mgr Renatę Jasińską Nowacką i mgr Jadwigę Postawę oraz zaproszonych do współpracy rodziców „1”gościa honorowego SP1 wyróżniono w kategorii „Odpowiedzialność”.

W laudacji organizatorki inicjatywy napisały:

Laureatka w roku szkolnym 2016/2017 uhonorowana została przez uczniów, Dyrekcję, nauczycieli koordynujących ogólnopolski program „Młody Obywatel” i Radę Rodziców tytułem Urzędnika Przyjaznego Dzieciom. Pani Ewa Zielińska jest społecznikiem sprawującym honorowy patronat nad działalnością Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”. Szanowna Jubilatka - za świętą Matką Teresą z Kalkuty - mogłaby powiedzieć:

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
 

Dyplom wręczyła laureatce: pani mgr Katarzyna Gurgul, nauczycielka języka angielskiego, opiekunka Samorządu Uczniowskiego, która wraz z uczniami reprezentuje najmłodszą władzę w SP1, wychowawca, która w bieżącym roku szkolnym, współpracując z organem prowadzącym szkołę, będzie przewodnikiem najmłodszych – starosądeckich, szkolnych samorządowców po meandrach edukacji obywatelskiej.

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

Zdjęcia

845622